Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ external register là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 85 kết quả phù hợp.


Advertisement

external register

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ ghi ngoài

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

register /'redʤistə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sổ, sổ sách
a register of birth → sổ khai sinh
  máy ghi công tơ, đồng hồ ghi (tốc độ, lực, số tiền...)
a cash register → máy tính tiền (ở tiệm ăn...)
  (âm nhạc) khoảng âm
  (ngành in) sự sắp chữ, cân xứng với lề giấy
in register → sắp chữ cân
out of register → sắp chữ không cân
  van, cửa điều tiết, cửa lò (lò cao...)

động từ


  ghi vào sổ, vào sổ
to register a name → ghi tên vào sổ
to register luggage → vào sổ các hành lý
to register oneself → ghi tên vào danh sách cử tri
  (nghĩa bóng) ghi trong tâm trí
  gửi bảo đảm
to register a letter → gửi bảo đảm một bức thư
  chỉ, ghi (máy ghi, công tơ...)
the thermometer registered 30oC → cái đo nhiệt chỉ 30oC
  (điện ảnh) lột tả, biểu lộ (bằng nét mặt, cử chỉ)
his face registered surprise → nét mặt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên
  (ngành in) cân xứng; làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)

@register
  (máy tính) cái ghi, thanh ghi
  accumulator r. máy đếm tích luỹ
  addend r. thanh ghi số hạng thứ nhất
  adding storage r. thanh ghi tổng
  cash r. (toán kinh tế) két
  code r. cái ghi mã
  impulse r. cái đếm xung
  multiplicand r. (máy tính) cái ghi số bị nhân
  partial product r. cái ghi tích riêng
  product r. cái ghi các tích
  shift r. cái ghi trượt

Xem thêm »
Advertisement

accumulator register

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ ghi tổng cộng/lũy gia [ĐL], ngăn tích lũy, thanh tích lũy

Xem thêm »

addend register

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ ghi số cộng

Xem thêm »
Advertisement

address register

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ/thanh ghi địa chỉ

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152122

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318858

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918842

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618824

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318815

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218808

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…