Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ external procedure là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 64 kết quả phù hợp.


Advertisement

external procedure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) trình tự ngoài

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

procedure /procedure/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  thủ tục
legal procedure → thủ tục luật pháp
the procedure of the meeting → thủ tục hội nghị

@procedure
  thủ tục; (thống kê) biện pháp; phương pháp, cách
  antithetic(al) p. (thống kê) biện pháp đối lập, phương pháp phản đề
  audit p. (toán kinh tế) thủ tục kiểm nghiệm
  decision p. (toán kinh tế) thủ tục quyết định

Xem thêm »
Advertisement

access procedure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) thủ tục truy cập

Xem thêm »

alpha standard procedure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) thủ tục tiêu chuẩn văn tự [NB]

Xem thêm »
Advertisement

checking procedure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) thủ tục kiểm

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152126

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318898

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918883

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618864

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318856

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218848

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…