Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ external load circuit là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 247 kết quả phù hợp.


Advertisement

external load circuit

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mạch gánh ngoài

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

load /loud/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  vậy nặng, gánh nặng
to carry a heavy load → mang một gánh nặng
  vật gánh, vật chở, vật đội (trên lưng súc vật, trên xe, tàu...)
  trách nhiệm nặng nề; điều lo lắng, nỗi buồn phiền
  (kỹ thuật) sự tải; tải; trọng tải (của một con tàu...)
periodic load → tải tuần hoàn
  thuốc nạp, đạn nạp (vào súng)
  (thông tục) nhiều, hàng đống
loads of money → hàng đống tiền, hàng bồ bạc
'expamle'>to gets a load of
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe
  nhìn, trông
to have a load on
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say rượu

ngoại động từ


  chất, chở
=to load a cart → chất lên xe
  nhét, nhồi, tống vào, nạp đạn) súng); lắp phim (máy ảnh)
to load a gun → nạp đạn vào súng
I am loaded → súng tôi có nạp đạn
to load a camera → lắp phim vào máy ánh
to load one's stomach with food → ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng
  chồng chất; bắt phải chịu, bắt phải gánh vác, bắt phải đảm nhận...
to load somebody with word → đổ dồn (chồng chất) công việc lên đầu ai
to load a man with insults → chửi bới ai thậm tệ
to load someone with gifts → cho, ai hàng đống quà
to load someone with compliments → khen ngợi ai hết lời
  đổ chì vào, làm cho nặng thêm
to load the dice → đổ chì vào con súc sắc; (nghĩa bóng) gian lận

nội động từ


  bốc hàng, bốc vác, khuân vác
  nạp đạn

@load
  tải trọng, tải, trọng tải
  concentrated l. tải trọng tập trung
  critical l. tải trọng giới hạn
  dead l. trọng lượng riêng, tải trọng không đổi
  distributed l. tải trọng phân bố
  inductive l. tải tự cảm
  live l. hoạt tải
  terminal l. tải trọng đầu mút
  triangular l. tải trọng tam giác
  ultimate l. tải trọng giới hạn
  uniform lateral l. tải trọng phân bố đều
  working l. tải trọng tác động

Xem thêm »
Advertisement

circuit /'sə:kit/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  chu vi, đường vòng quanh
the circuit of a town → chu vi thành phố
  sự đi vòng quanh
to make a circuit of → đi vòng quanh (cái gì)
  cuộc kinh lý, cuộc tuần du, cuộc tuần tra (của các quan toà để xét xử); địa phận đi kinh lý
  (vật lý) mạch
electric circuit → mạch điện
  (thể dục,thể thao) vòng đua
  hệ thống rạp hát, rạp chiếu bóng (cùng chung một ban quản trị)
  (nghĩa bóng) sự nối tiếp của sự việc...)

ngoại động từ


  đi vòng quanh

@circuit
  (Tech) mạch điện; bản điện

@circuit
  (máy tính) mạch, chu tuyến, sơ đồ, chu trình
  add c. mạch lấy tổng, mạch cộng
  “and” c. mạch “và”
  analogous c. mạch tương tự
  anticoincidence c. mạch rẽ
  antihunt (ing) c. sơ đồ chống dao động, so đồ làm ổn định
  arithmetical c. mạch số học
  astable c. mạch tự dao động
  averaging c. mạch lấy trung bình
  basic c. mạch sơ sở
  brocken c. mạch gãy
  commutation c. mạch chuyển, mạch đổi
  compound c.s mạch đa hợp
  decoding c. sơ đồ giải mã
  delay c. mạch làm trễ
  differentiating c. chu tuyến lấy vi phân
  diode logical c. sơ đồ lôgic điôt
  discriminator c. sơ đồ máy phân biệt
  display c. sơ đồ báo hiệu
  divide by two c. sơ đồ chia đôi (1:2)
  doubling c. mạch tăng đôi
  drive c. sơ đồ đồng bộ hoá
  dual c. sơ đồ đối ngẫu
  efficient c. sơ đồ hiệu dụng
  electric c. mạch điện
  energizing c. mạch kích thích
  equivalent c. mạch tương đương
  error correction c. mạch sửa sai
  error indicating c. mạch phát hiện sai, mạch chỉ độ sai
  exciting c. mạch kích thích
  feedback c. sơ đồ liên hệ
  forward c. sơ đồ tác dụng thẳng
  grid c.mạch lưới
  guard c. sơ đồ bảo vệ
  halving c. sơ đồ chia đôi
  high frequency c. mạch cao tần
  hold c. mạch cố định, mạch chặn
  impulse c. mạch xung
  incomplete c. mạch không đóng
  inverter c. mạch nghịch đảo
  linearity c. mạch tuyến tính hoá
  logical c. mạch lôgic
  low order add c. mạch cộng hàng thấp
  made c. mạch đóng
  marking c. mạch đánh dấu
  measuring c. mạch đo
  memory c. mạch nhớ
  metering c. mạch đo
  mixing c. mạch hỗn hợp
  modulator c. mạch điều phức
  monitoring c. mạch ổn định đơn (có những trạng thái ổn định và tựa ổn
  định)
  multiple c. mạch hội
  multiple output c. mạch nhiều lối ra
  multi stage c. mạch nhiều bước
  network c. lưới mạch phức tạp, mạch rẽ nhánh
  “not” c. mạch “không”
  open ạch mở
  oscillating c. mạch dao động
  output c. mạch ra
  parasitic c. mạch nhiễu loạn
  passive c. (điều khiển học) mạch bị động
  phantom c. mạch ma
  power c.mạch lực
  primary c. mạch sơ cấp
  printed c. sơ đồ in
  protection c. sơ đồ bảo vệ, mạch bảo vệ
  pulse discrimination c. mạch phân biệt xung
  pulse memory c. mạch nhớ xung
  reducible c.s mạch khả quy
  redundant c. mạch dư, mạch kép
  reset c. mạch phục hồi
  rewriting c. mạch ghi lại
  sampling c. sơ đồ tác dụng đứt đoạn
  scaling c. mạch đếm gộp
  secondary c. mạch thứ cấp
  sequenti al c. sơ đồ trình tự các phép tính
  shift c. sơ đồ trượt
  smoothing c. mạch lọc trơn, mạch san bằng
  squaring c. sơ đồ hình thành các xung vuông góc
  stabilizing c. chu tuyến ổn định
  stamped c. sơ đồ dập
  subtraction c. mạch trừ
  sweep c. khối quét, mạch quét
  switching c. [sơ đồ ngắt, sơ đồ đảo] mạch
  symbolic(al) c. mạch ký hiệu
  symmetric(al) c. sơ đồ đối xứng
  synchronizing c. mạch đồng bộ hoá
  test c. mạch kiểm tra
  times c. sơ đồ định thời gian
  typical c. sơ đồ điển hình

Xem thêm »

A-D converter circuit

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mạch đổi sóng số

Xem thêm »
Advertisement

absolute loader

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ nạp tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152027

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318062

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918046

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618029

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318021

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218015

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…