Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ external current là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 205 kết quả phù hợp.


Advertisement

external current

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) dòng ngoài

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

current /'kʌrənt/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  dòng (nước); luồng (gió, không khí); (điện học) dòng điện
direct current → dòng điện một chiều
alternative current → dòng điện xoay chiều
  dòng, luồng, chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...)
the current of time → dòng thời gian
the current of thought → luồng tư tưởng
'expamle'>against the current
  ngược dòng
to breast the current
  đi ngược dòng
to go with the current
  đi theo dòng, đi xuôi dòng

tính từ


  hiện hành, đang lưu hành
=current money → tiền đang lưu hành
  phổ biến, thịnh hành, thông dụng
current opinions → ý kiến (quan điểm) phổ biến
  hiện thời, hiện nay, này
the current month → tháng này
the current issue → số (báo) kỳ này
to go (pass, run) current
  được thừa nhận, được dư luận chung công nhận là đúng (là thật)

@current
  (Tech) dòng; dòng (điện), điện lưu (A); cường độ; đang dùng/làm, hiện taị [tt]

@current
  dòng

Xem thêm »
Advertisement

absorption current

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) dòng hấp thu

Xem thêm »

ac (alternating current)

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) dòng điện xoay chiều, dòng điện hai chiều; xoay chiều

Xem thêm »
Advertisement

ac (alternating current) bus

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mẫu tuyến dòng điện xoay chiều

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152009

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 317902

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95917888

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80617871

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90317864

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1217857

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…