Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ external command là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 97 kết quả phù hợp.


Advertisement

external command

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) lệnh ngoài

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

command /kə'mɑ:nd/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  lệnh, mệnh lệnh
to give a command → ra mệnh lệnh
  quyền chỉ huy, quyền điều khiển
  sự làm chủ
the command of the sea → sự làm chủ trên mặt biển
  sự kiềm chế, sự nén
command of one's emotion → sự nén xúc động
command over oneself → sự tự chủ
  sự tinh thông, sự thành thạo
to have a great command of a language → thông thạo một thứ tiếng
  đội quân (dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan)
  bộ tư lệnh
the Higher Command; the Supreme Command → bộ tư lệnh tối cao
'expamle'>at command
  sẵn sàng để tuỳ ý sử dụng
at the word of command
  khi mệnh lệnh được ban ra
command night
  tối biểu diễn do lệnh của vua
=command performance → buổi biểu diễn do lệnh của vua
'expamle'>in command of
  điều khiển, chỉ huy
under the command of
  dưới quyền chỉ huy của
to take command of
  nắm quyền chỉ huy

ngoại động từ


  ra lệnh, hạ lệnh
=the officer commanded his men to fire → viên sĩ quan hạ lệnh cho quân mình bắn
  chỉ huy, điều khiển
to command a regiment → chỉ huy trung đoàn
  chế ngự, kiềm chế, nén
to command oneself → tự kiềm chế, tự chủ
to command one's temper → nén giận
  sẵn, có sẵn (để sử dụng)
to command a vast sum of money → có sẵn một món tiền lớn
  đủ tư cách để, đáng được; bắt phải, khiến phải
he commanded our sympathy → anh ta đáng được chúng ta đồng tình
to command respect → khiến phải kính trọng
  bao quát
the hill commands the plain below → quả đồi bao quát cánh đồng phía dưới

nội động từ


  ra lệnh, hạ lệnh
  chỉ huy, điều khiển

@command
  (Tech) lệnh, mệnh/hiệu lệnh; lệnh máy

@command
  (điều khiển học) lệnh // lệnh, điều khiển
  control c. lệnh điều khiển
  stereotyped c. lệnh tiêu chuẩn
  transfer c. lệnh truyền
  unnumbered c. lệnh không đánh số

Xem thêm »
Advertisement

alternative command

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) lệnh thay thế

Xem thêm »

batch command

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) lệnh theo lô

Xem thêm »
Advertisement

chain command

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) lệnh chuỗi

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152123

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318864

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918849

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618830

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318821

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218814

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…