Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ extern là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 56 kết quả phù hợp.


Advertisement

extern

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

* tính từ
  (từ cổ, nghĩa cổ) xem external
* danh từ
  học sinh ở ngoài trường

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

external (device) address

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ thiết bị ngoài

Xem thêm »
Advertisement

External balace

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Cân bằng đối ngoại; Cân bằng bên ngoài.
+ Thường được định nghĩa là một tình trạng trong đó CÁN CÂN THANH TOÁN của một nước là CÂN BẰNG, theo nghĩa luồng tiền vào tự định bằng với luồng ra tự định mà không cần điều chỉnh các luồng bổ sung vào hoặc rút ra từ dự trữ NGOẠI HỐI hay dự trữ vàng.

Xem thêm »

External balance

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Cân bằng bên ngoài.

Xem thêm »
Advertisement

external cavity klystron

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) đèn tốc điều hốc ngoài

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152027

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318067

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918051

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618034

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318026

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218020

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…