Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ exposure là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 8 kết quả phù hợp.


Advertisement

exposure /iks'pouʤə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự phơi
  sự bóc trần, sự vạch trần
  sự bày hàng
  sự đặt vào (nơi nguy hiểm), sự đặt vào tình thế dễ bị (tai nạn...)
  hướng
to have a southern exposure → hướng nam (nhà...)
  sự vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
  (nhiếp ảnh) sự phơi nắng

@exposure
  (vật lí) sự phơi sáng, sự khẳng định

Xem thêm »
Advertisement

exposure time

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) thời gian phơi bày

Xem thêm »

exposure /iks'pouʤə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự phơi
  sự bóc trần, sự vạch trần
  sự bày hàng
  sự đặt vào (nơi nguy hiểm), sự đặt vào tình thế dễ bị (tai nạn...)
  hướng
to have a southern exposure → hướng nam (nhà...)
  sự vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
  (nhiếp ảnh) sự phơi nắng

@exposure
  (vật lí) sự phơi sáng, sự khẳng định

Xem thêm »
Advertisement

indecent exposure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

* danh từ
  tội ở truồng nơi công cộng, tội công xúc tu sự

Xem thêm »

overexposure /'ouvəriks'pouʤə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  (nhiếp ảnh) sự phơi quá lâu

Xem thêm »
Advertisement

time exposure

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

* danh từ
  sự phơi sáng ảnh (trong đó cửa trập được mở ra lâu hơn thời gian ngắn nhất, tức là hơn một, hai giây)

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152126

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318896

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918881

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618862

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318854

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218846

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…