Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ exponent sign là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 274 kết quả phù hợp.


Advertisement

exponent sign

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) dấu mũ

Xem thêm »
Advertisement

exponent /eks'pounənt/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  người trình bày, người dẫn giải, người giải thích (một luận điểm...); điều trình bày, điều dẫn giải, điều giải thích
  người biểu diễn (nhạc...)
  người tiêu biểu, vật tiêu biểu
  (toán học) số mũ

@exponent
  (Tech) số mũ, lũy thừa, chỉ số; chỉ tiêu

Xem thêm »

sign /sain/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu
sign of the cross → dấu thánh giá
chemical sign → ký hiệu hoá học
to talk by signs → nói bằng hiệu
the signs and the countersigns → hiệu hỏi và hiệu đáp, mật hiệu (của một tổ chức)
  dấu hiệu biểu hiện, biểu hiện, tượng trưng, điểm
signs of the times → dấu hiệu biểu hiện xu hướng của tình hình
violence is a signof weakness → bạo lực là biểu hiến sự yếu
to give a book in sign of friendship → tặng một quyển sách để thể hiện tình hữu nghị
  (y học) triệu chứng
  dấu vết (thú săn...)
  biển hàng
  ước hiệu
deaf and dumb signs → ước hiệu của người câm điếc
'expamle'>to do sings and wonders
  gọi gió làm mưa, hô phong hoán vũ
to make no sign
  đường như là chết
  không phản ứng gì

động từ


  đánh dấu; (tôn giáo) làm dấu
  ký tên, viết ký hiệu, viết dấu hiệu
=to sign a contract → ký một hợp đồng
he signs au usual with a red star → anh ấy vẫn thường vẽ một ngôi sao đỏ làm ký hiệu
  ra hiệu, làm hiệu
to sign assent → ra hiệu đồng ý
to sign to someone to do something → ra hiệu cho ai làm việc gì
to sign away
  nhường (tài sản cho ai) bằng chứng thư
to sign on
  ký giao kỳ làm gì (cho ai); đưa giao kèo cho (ai) ký nhận làm gì cho mình
to sign off
  ngừng (phát thanh)
  (thông tục) ngừng nói, thoi nói chuyện
to sign up (Mỹ)
  (như) to sign on
  đăng tên nhập ngũ

@sign
  dấu, dấu hiệu
  s.s of aggregation các dấu kết hợp
  s. of equality dẩu đẳng thức
  s.s of the zodiac (thiên văn) dấu hiệu hoàng đới
  algebraic s. dấu đại số
  cardinal s.s các dấu hiệu chính của hoàng đới
  negative s. dấu âm
  positive s. dấu dương
  product s. dấu nhân
  radical s. dấu căn
  summation s. dấu tổng

Xem thêm »
Advertisement

access barred signal

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tín hiệu cản truy cập

Xem thêm »

acknowledgement signal

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tín hiệu báo nhận

Xem thêm »
Advertisement

actuating signal

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tín hiệu phát huy

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152008

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 317897

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95917883

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80617866

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90317859

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1217852

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…