ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ em

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng em


em /em/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  M, m (chữ cái)
  m (đơn vị đo dòng chữ in)

Các câu ví dụ:

1. Merry Christmas everyone!     Warm Christmas at Ruby Home Vietnam Warm Christmas at Ruby Home Vietnam - Chị Nhi làm giúp em ạ  Visit us for more details https://www.

Nghĩa của câu:

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ! & nbsp; & nbsp; Giáng sinh ấm áp tại Ruby Home Việt Nam Giáng sinh ấm áp tại Ruby Home Việt Nam - Chị Nhi làm giúp em ạ Truy cập để biết thêm chi tiết https: // www.


2. War and love Then, he would usually walk to em Club (Enlisted Men’s Club) to drink and listen to music in the evening.


Xem tất cả câu ví dụ về em /em/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…