ex. Game, Music, Video, Photography

Tất cả tin tức thuộc chủ đề debate

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 tin tức liên quan.


Should Vietnam ban dog meat?
news 16/09/2021

Should Vietnam ban dog meat?

debate | 319665023

Dog meat is a well known Vietnamese delicacy, but now dogs are increasingly seen as pets, things have turned ugly.

Should Vietnam abandon custom of burning paper offerings?
news 14/09/2021

Should Vietnam abandon custom of burning paper offerings?

debate | 311525027

The Lunar New Year is a time for excess fun, food and flowers, but also smoke and ash.

Chủ đề liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…