Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data value là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 274 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data value

Phát âm

Xem phát âm data value »

Ý nghĩa

  (Tech) trị số của dữ liệu

Xem thêm data value »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

value /'vælju:/

Phát âm

Xem phát âm value »

Ý nghĩa

danh từ


  giá trị
of a great value → có giá trị lớn, quý
of no value → không có giá trị
to be of value → có giá trị
to set a value on → đánh giá
to set a low value on something → coi rẻ vật gì
to set too much value on → đánh giá quá cao về
  (thương nghiệp); (tài chính) giá cả, giá
to lose value → mất giá, giảm giá
fall in value → sự sụt giá
commercial value → giá thị trường
market value → thời giá, giá thị trường
exchange value → giá trị trao đổi
to get good value for one's money → mua được cái xứng với đồng tiền mình bỏ ra
  (vật lý) năng suất
calorific value → năng suất toả nhiệt
  (văn học) nghĩa, ý nghĩa
the poetic value of a word → ý nghĩa về mặt thơ của một từ
  (sinh vật học) bậc phân loại
  (số nhiều) tiêu chuẩn
moral values → tiêu chuẩn đạo đức

ngoại động từ


  (thương nghiệp) định giá
to value goods → định giá hàng hoá
  đánh giá
  trọng, chuộng, quý, coi trọng
to value one's reputation → coi trọng danh giá của mình
  hãnh diện, vênh vang
to value oneself on one's knowledge → hãnh diện về kiến thức của mình

@value
  giá trị
  v. of a game (lý thuyết trò chơi) Giá trị của trò chơi
  v. of an insurance policy giá trị của chế độ bảo hiểm
  v. of series giá trị của chuỗi
  v. of variables giá trị của biến số
  alsolute v. giá trị tuyệt đối
  accumutated v. of an annuity giá trị của tích luỹ một năn
  algebraic v. giá trị đại số
  approximate v. giá trị xấp xỉ, giá trị gần đúng
  asymptotic(al) v. giá trị tiệm cận
  average v. giá trị trung bình
  boundary v. giá trị biên
  Cauchy principal v. giá trị của chính Cauxi
  characteristic v. giá trị đặc trưng
  critical v. giá trị tới hạn
  defective v. (giải tích) giá trị khuyết
  end v. giá trị cuối
  exchange v. giá trị trao đổi
  expected v. (thống kê) kỳ vọng, giá trị kỳ vọng
  face v. giá trị bề mặt
  improved v. giá trị đã hiệu chỉnh
  inaccessible v. giá trị không đạt được
  isolated v. giá trị cô lập
  market v. giá trị thường
  maximal v. giá trị cực đại
  mean v. giá trị trung bình
  minimum v. giá trị cực tiểu
  modal v. (thống kê) giá trị có tần suất cao nhất, giá trị mốt
  numerical v. giá trị bằng số
  observed v. giá trị quan sát
  par v. giá trị pháp đỉnh
  permissible v. giá trị cho phép
  predicted v. giá trị tiên đoán
  present v. giá trị hiện có
  principal v. giá trị chính
  provable v. giá trị có thể
  proper v. giá trị riêng
  reduced v. giá trị thu gọn
  stationary v. giá trị dừng
  surplus v. (toán kinh tế) giá trị thặng dư
  true v. giá trị đúng
  truth v. (logic học) giá trị chân lý

Xem thêm value »
Kết quả #5

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #6

Absolute value

Phát âm

Xem phát âm Absolute value »

Ý nghĩa

  (Econ) Giá trị tuyệt đối.
+ Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.

Xem thêm Absolute value »
Kết quả #7

absolute value

Phát âm

Xem phát âm absolute value »

Ý nghĩa

  (Tech) trị số tuyệt đối

Xem thêm absolute value »
Advertisement
Kết quả #8

absolute value computer

Phát âm

Xem phát âm absolute value computer »

Ý nghĩa

  (Tech) máy điện toán trị tuyệt đối

Xem thêm absolute value computer »
Kết quả #9

absolute value function

Phát âm

Xem phát âm absolute value function »

Ý nghĩa

  (Tech) hàm số trị tuyệt đối

Xem thêm absolute value function »
Advertisement
Kết quả #10

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333636

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933602

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633585

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233559

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333559

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733438

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533431

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…