Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data storage device là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 275 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data storage device

Phát âm

Xem phát âm data storage device »

Ý nghĩa

  (Tech) thiết bị trữ dữ liệu

Xem thêm data storage device »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

storage /'stɔ:ridʤ/

Phát âm

Xem phát âm storage »

Ý nghĩa

danh từ


  sự xếp vào kho
  kho; khu vực kho
  thuế kho
  sự tích luỹ
storage of energy → sự tích luỹ năng lượng

@storage
  bộ nhớ
  carry s. (máy tính) bộ nhớ chuyển dịch
  dielectric s. (máy tính) bộ nhớ điện môi
  digital s. bộ nhớ chữ số
  electric(al) s. bộ nhớ điện
  erasable s. bộ nhớ xoá được
  external s. (máy tính) bộ nhớ ngoài
  information s. sự bảo quản thông tin
  intermediate s. (máy tính) bộ nhớ trung gian
  internal s. (máy tính) bộ nhớ trong
  magnetic s. bộ nhớ từ tính
  mechanical s. (máy tính) bộ nhớ cơ khí
  non cyclic s. bộ nhớ không tuần hoàn
  photographic s. (máy tính) bộ nhớ ảnh
  rapid access s. bộ nhớ nhanh
  sum s. cái tích luỹ tổng
  waveguide s. (máy tính) bộ nhớ bằng sóng

Xem thêm storage »
Kết quả #5

device /di'vais/

Phát âm

Xem phát âm device »

Ý nghĩa

danh từ


  phương sách, phương kế; chước mưu
  vật sáng chế ra (để dùng vào mục đích gì); thiết bị, dụng cụ, máy móc
a control device → dụng cụ điều khiển
an electronic device → dụng cụ điện tử
  hình vẽ; hình trang trí; hình tương trưng
  châm ngôn; đề từ
to leave someone to his own devices
  để mặc cho ai tự xoay sở lo liệu lấy

@device
  (Tech) dụng cụ; thiết bị, bộ; máy; cơ cấu; kế hoạch; biểu tượng

@device
  (máy tính) thiết bị, dụng cụ, bộ phận
  accounting d. thiết bị đếm
  analogue d. thiết bị mô hình
  average computing d. thiết bị tính các số trung bình, thiết bị tính trung
  bình
  code d. thiết bị lập mã
  codingd. thiết bị lập mã
  electronic storage d. thiết bị nhớ điện tử
  input d. thiết bịvào
  locking d. thiết bị khoá
  null d. thiết bị không
  output d. thiết bị ra
  plotting d. dụng cụ vẽ đường cong
  protective d. thiết bị bảo vệ
  safety d. thiết bị bảo vệ
  sensing d. thiết bị thụ cảm
  short time memory d. thiết bị nhớ ngắn hạn
  storage d. thiết bị nhớ
  warning d. thiết bị báo hiệu trước

Xem thêm device »
Advertisement
Kết quả #6

2-way device

Phát âm

Xem phát âm 2-way device »

Ý nghĩa

  (Tech) thiết bị 2 chiều/thu phát

Xem thêm 2-way device »
Kết quả #7

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #8

access control device (ACD)

Phát âm

Xem phát âm access control device (ACD) »

Ý nghĩa

  (Tech) thiết bị điều khiển truy cập

Xem thêm access control device (ACD) »
Kết quả #9

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Advertisement
Kết quả #10

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333637

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933603

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633586

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233560

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333560

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733439

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533432

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…