Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data representation là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 198 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data representation

Phát âm

Xem phát âm data representation »

Ý nghĩa

  (Tech) biểu thị/trình bầy dữ liệu

Xem thêm data representation »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

representation /,reprizen'teiʃn/

Phát âm

Xem phát âm representation »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tiêu biểu, sự tượng trưng
  sự đại diện; sự thay mặt; những người đại diện
  sự miêu tả, sự hình dung
  sự đóng (một vai kịch); sự diễn (một vở kịch)
  ((thường) số nhiều) lời phản kháng
to make representations to somebody → phản kháng ai
  (toán học) sự biểu diễn
graphical representation → sự biểu diễn bằng đồ thị

@representation
  (phép) biểu diễn r. by matrices (hình học) phép biểu diễn bằng
  ma trận
  r. of a group phép biểu diễn một nhóm
  r. of a surface phép biểu diễn một mặt
  adjoint r. (đại số) biểu diễn liên hợp
  binary r. (máy tính) phép biểu diễn nhị thức
  block r. (máy tính) biểu diễn khối
  diagrammatic r. (máy tính) biểu diễn sơ đồ
  equivalent r. biểu diễn tương đương
  faithful r. (đại số) biểu diễn khớp
  geometric r. biểu diễn hình học
  graphic(al) r. biểu diễn đồ thị
  indecomposable r. (đại số) biểu diễn không phân tích được
  induced r. biểu diễn cảm sinh
  integral r. (giải tích) biểu diễn phân tích
  irreducible r. (đại số) biểu diễn không khả quy
  irredundant primary r. (đại số) biểu diễn bằng các idêan cực đại nguyên sơ
  monomial r. biểu diễn đơn thức
  octal r. (máy tính) phép biểu diễn bát phân
  parallel r. (máy tính) biểu diễn song song
  parametric r. biểu diễn tham số
  rational r. biểu diễn hữu tỷ
  regular r. biểu diễn chính quy
  serial r. biểu diễn chuỗi
  skew r. (đại số) biểu diễn lệch
  spin r. biểu diễn spin
  ternary r. phép biểu diễn tam phân
  true r. biểu diễn chân thực, biểu diễn một ư một

Xem thêm representation »
Kết quả #5

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #6

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Kết quả #7

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Advertisement
Kết quả #8

actual data

Phát âm

Xem phát âm actual data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện thực

Xem thêm actual data »
Kết quả #9

aggregate data

Phát âm

Xem phát âm aggregate data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tập hợp

Xem thêm aggregate data »
Advertisement
Kết quả #10

alphabetic data

Phát âm

Xem phát âm alphabetic data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện chữ cái

Xem thêm alphabetic data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153893

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 334230

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95934196

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80634179

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1234153

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90334153

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763584

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373581

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96734032

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 534024

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…