Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data record là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 252 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data record

Phát âm

Xem phát âm data record »

Ý nghĩa

  (Tech) bản ghi dữ liệu

Xem thêm data record »
Advertisement
Kết quả #2

data recorder

Phát âm

Xem phát âm data recorder »

Ý nghĩa

  (Tech) máy ghi dữ liệu

Xem thêm data recorder »
Kết quả #3

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Advertisement
Kết quả #4

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Kết quả #5

record /'rekɔ:d/

Phát âm

Xem phát âm record »

Ý nghĩa

danh từ


  (pháp lý) hồ sơ
to be on record → được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)
it is on record that... → trong sử có ghi chép rằng...
  biên bản
  sự ghi chép
  (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách
  di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
  lý lịch
to have a clean record → có lý lịch trong sạch
  (thể dục,thể thao) kỷ lục
to break (beat) a record → phá kỷ lục
to achieve a record → lập (đạt) một kỷ lục mới
to hold a record → giữ một kỷ lục
world record → kỷ lục thế giới
  đĩa hát, đĩa ghi âm
  (định ngữ) cao nhất, kỷ lục
a record output → sản lượng kỷ lục
at record speed → với một tốc độ cao nhất
'expamle'>to bear record to something
  chứng thực (xác nhận) việc gì
to keep to the record
  đi đúng vào vấn đề gì
off the record
  không chính thức
to travel out of the record
  đi ra ngoài đề[ri'kɔ:d]

ngoại động từ


  ghi, ghi chép
=to record the proceeding of an assembly → ghi biên bản hội nghị
  thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
  chỉ
the thermometer records 32 o → cái đo nhiệt chỉ 32o
  (thơ ca) hót khẽ (chim)
to record one's vote
  bầu, bỏ phiếu

@record
  sự ghi
  continous r. (máy tính) sự ghi liên tục

Xem thêm record »
Advertisement
Kết quả #6

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Kết quả #7

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Advertisement
Kết quả #8

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Kết quả #9

accounting record

Phát âm

Xem phát âm accounting record »

Ý nghĩa

  (Tech) bản ghi kế toán

Xem thêm accounting record »
Advertisement
Kết quả #10

actual data

Phát âm

Xem phát âm actual data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện thực

Xem thêm actual data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333636

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933602

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633585

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233559

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333559

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733438

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533431

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…