Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data file là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 263 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data file

Phát âm

Xem phát âm data file »

Ý nghĩa

  (Tech) tập tin dữ liệu

Xem thêm data file »
Advertisement
Kết quả #2

computer-processable data file

Phát âm

Xem phát âm computer-processable data file »

Ý nghĩa

  (Tech) tập tin dữ kiện xử lý được bằng máy điện toán

Xem thêm computer-processable data file »
Kết quả #3

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Advertisement
Kết quả #4

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Kết quả #5

file /fail/

Phát âm

Xem phát âm file »

Ý nghĩa

danh từ


  cái giũa
  (từ lóng) thằng cha láu cá, thằng cha quay quắt
a deep (an old) file → thằng cha quay quắt
'expamle'>to bite (gnaw) file
  lấy thúng úp voi; lấy gậy chọc trời

ngoại động từ


  giũa
=to file one's finger nails → giũa móng tay
to file something → giũa nhãn vật gì
  gọt giũa
to file a sentence → gọt giũa một câu văn

danh từ


  ô đựng tài liêu, hồ sơ; dây thép móc hồ sơ
a bill file; a spike file → cái móc giấy
  hồ sơ, tài liệu
  tập báo (xếp theo thứ tự)

ngoại động từ


  sắp xếp, sắp đặt (giấy má, thư từ...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đệ trình đưa ra (một văn kiện...), đưa (đơn...)

danh từ


  hàng, dãy (người, vật)
  (quân sự) hàng quân
to march in file → đi hàng đôi
in single (Indian) file → thành hành một
connecting file
  liên lạc viên
a file of men
  (quân sự) nhóm công tác hai người
the rank and file
  (xem) rank

ngoại động từ


  cho đi thành hàng

nội động từ


  đi thành hàng
to file away
  (như) to file off
to file in
  đi vào từng người một, đi vào thành hàng một, nối đuôi nhau đi vào
to file off
  kéo đi thành hàng nối đuôi nhau
to file out
  đi ra từng người một, đi ra thành hàng một, nối đuôi nhau đi ra

@file
  (Tech) tập tin [TN], hồ sơ [NN]

@file
  (máy tính) bộ phận ghi chữ, phiếu ghi tên

Xem thêm file »
Advertisement
Kết quả #6

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Kết quả #7

absolute file specifier

Phát âm

Xem phát âm absolute file specifier »

Ý nghĩa

  (Tech) tên gọi tuyệt đối của tập tin

Xem thêm absolute file specifier »
Advertisement
Kết quả #8

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Kết quả #9

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Advertisement
Kết quả #10

accounting file

Phát âm

Xem phát âm accounting file »

Ý nghĩa

  (Tech) hồ sơ kế toán

Xem thêm accounting file »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153860

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333910

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933876

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633859

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233833

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333833

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763552

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373549

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733712

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533705

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…