Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data element là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 217 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data element

Phát âm

Xem phát âm data element »

Ý nghĩa

  (Tech) phần tử dữ liệu

Xem thêm data element »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

element /'elimənt/

Phát âm

Xem phát âm element »

Ý nghĩa

danh từ


  yếu tố
element of comparison → yếu tố để so sánh
  nguyên tố
the four elements → bốn nguyên tố (đất, nước, không khí, lửa)
  (hoá học) nguyên tố
  (điện học) pin
  (toán học) yếu tố phân tử
elements of the integral → yếu tố của tích phân
  hiện tượng khí tượng
  (số nhiều) cơ sở, nguyên lý cơ bản (của một khoa học)
  (số nhiều) sức mạnh thiên nhiên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị không quân
  (nghĩa bóng) môi trường
to be in one's element → ở đúng trong môi trường của mình

@element
  (Tech) phần tử, bộ phận; pin; nguyên tố; yếu tố; chi tiết

@element
  phần tử, yếu tố
  leading e. in a determinant phần tử trên đường chéo chính của định thức
  e. of an analytic function yếu tố của một hàm giải tích
  e. of are yếu tố cung
  e. of a cone đường sinh của mặt nón
  e. of cylinder đường sinh của mặt trụ
  E.s of Euclid sách “nguyên lý” của Ơclit
  e. of integration biểu thức dưới dấu tích phân
  e. of mass yếu tố khối lượng
  e. of surface yếu tố diện tích
  e. of volumn yếu tố thể tích
  acentral e. phần tử không trung tâm
  actual e. phần tử thực tại
  adding e. phần tử cộng
  algebraic e. phần tử đại số
  associate e.s phần tử kết hợp
  basis e. phần tử cơ sở
  circuit e. chi tiết của sơ đồ
  comparison e. (máy tính) bộ so sánh
  complex e. phần tử phức
  computing e. (máy tính) bloc tính toán
  coupling e. phần tử ghép
  cyclic e. phần tử xilic
  decomposable e. phần tử phân tích được
  delay e. (máy tính) mắt trễ
  detecting e. phần tử phát hiện
  disjoint c.s (đại số) các phần tử rời nhau
  divisible e. phần tử chia được
  double e. (of an in volution) phần tử kép (của một phép đối hợp)
  effaceable e. phần tử khử được
  final e.(tô pô) phần tử cuối cùng
  fixed e.(of a collineation) phần tử cố định (của một phép cộng tuyến),
  phần tử kép
  fluid e. yếu tố lỏng
  function e. yếu tố hàm
  generatinge. phần tử sinh
  harmonic e. phần tử điều hoà
  homogeneous e. phần tử thuần nhất
  ideal e. phần tử lý tưởng
  identical e. phần tử đồng nhất
  identity e. (of a group) phần tử đơn vị (của một nhóm)
  imaginary e. phần tử ảo
  improper e. phần tử ghi chính
  infinitesmal e. phần tử vô cùng nhỏ
  input e. (máy tính) bộ vào
  inverse e., inverting e. phần tử nghịch đảo
  isolated e. phần tử cô lập
  line e. (giải tích) phần tử tuyến tính
  linear e. phần tử tuyến tính; (giải tích) vi phần cung
  memory e. phần tử của bộ nhớ
  negative e. phần tử âm
  neutral e. phần tử trung hoà
  nilpotent e. phần tử luỹ linh
  non central e. phần tử không trung tâm
  non comparable e.s các phần tử không so sánh được
  null e. phần tử không
  passive e. phần tử bị đông
  perspective e. (đại số) các phần tử phối cảnh
  pivotal e. phần tử chủ chốt
  primal e. phần tử nguyên thuỷ
  primitive idempotent e. phần tử luỹ đẳng nguyên thuỷ
  principal e. phần tử chính
  probability e. phần tử xác suất
  self conjigate e. phần tử tự liên hợp
  self corresponding e. phần tử tương ứng
  gingular e. phần tử kỳ dị
  stable e. (đại số) phần tử ổn định
  superconpact e. phần tử siêu compact
  surface e. phần tử diện tích
  switching e. phần tử ngắt mạch
  time e. phần tử thời gian, rơle thời gian
  thermal computing e. (máy tính) phần tử tính dùng nhiệt
  torsion e. (đại số) phần tử xoắn
  transmiting e. (điều khiển học) phần tử truyền đạt
  unidirectional e. phần tử đơn hướng; phần tử có một bậc tự do
  unipotent e. phần tử đơn luỹ
  unit e., unty e. (đại số) phần tử đơn vị
  universal e. (đại số) phần tử phổ dụng
  zero e. of projective coordinate system phần tử không của hệ toạ độ xạ ảnh

Xem thêm element »
Kết quả #5

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #6

absolute element

Phát âm

Xem phát âm absolute element »

Ý nghĩa

  (Tech) phần tử tuyệt đối

Xem thêm absolute element »
Kết quả #7

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Advertisement
Kết quả #8

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Kết quả #9

active element

Phát âm

Xem phát âm active element »

Ý nghĩa

  (Tech) phần tử hoạt tính, phần tử chủ động

Xem thêm active element »
Advertisement
Kết quả #10

actual data

Phát âm

Xem phát âm actual data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện thực

Xem thêm actual data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333633

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933599

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633582

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233556

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333556

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733435

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533428

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…