Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data communication equipment là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 247 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data communication equipment

Phát âm

Xem phát âm data communication equipment »

Ý nghĩa

  (Tech) thiết bị truyền thông dữ liệu

Xem thêm data communication equipment »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

communication /kə,mju:ni'keiʃn/

Phát âm

Xem phát âm communication »

Ý nghĩa

danh từ


  sự truyền đạt, sự thông tri, sự thông tin; tin tức truyền đạt; thông báo
  sự giao thiệp, sự liên lạc
to get into communication with somebody → liên lạc với ai
to be in secret communication with the enemy → liên lạc lén lút với địch, tư thông với quân địch
  sự giao thông, sự thông nhau
means of communication → phương tiện giao thông
there's no communication between the two rooms → hai phòng không thông nhau
  (số nhiều) (quân sự) giao thông giữa căn cứ và mặt trận
communication cord
  dây báo hãm (trên xe lửa)
communication trench
  (xem) trench

@communication
  (Tech) truyền thông, truyền tin, thông tin; giao thông; trao đổi tin tức; thông báo

@communication
  (điều khiển học) thông tin, phương tiện liên lạc, thông báo
  digital c. thông tin bằng chữ số
  oneway c. thông tin một chiều
  radio c. thông tin vô tuyến
  two way c. thông tin hai chiều
  voice c. thông tin bằng tiếng nói
  wire c. thông tin đường dây
  wireless c. thông tin vô tuyến

Xem thêm communication »
Kết quả #5

equipment /i'kwipmənt/

Phát âm

Xem phát âm equipment »

Ý nghĩa

danh từ


  sự trang bị
  đồ trang bị, thiết bị, dụng cụ, đồ dùng cần thiết (cho một cuộc đi, cho một nhà máy...)
electrical equipment → thiết bị điện
control equipment → thiết bị điều khiển
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) những phương tiện vận tải để phân biệt với các loại tài sản khác trong ngành vận tải)

@equipment
  trang bị, dụng cụ, thiết bị, máy móc
  audio e. thiết bị âm thanh
  automatic control e. máy móc điều khiển tự động
  dislay e. máy báo hiệu
  electric e. trang bị điện
  industrial e. trang bị công nghiệp
  input e. thiết bị vào
  interconnecting e. thiết bị nối
  metering e. dụng cụ đo lường
  peripheral e. thiết bị ngoài
  production run e. trang bị sản xuất hàng loạt
  punched card e. (máy tính) thiết bị để đục lỗ bìa

Xem thêm equipment »
Advertisement
Kết quả #6

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Kết quả #7

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Advertisement
Kết quả #8

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Kết quả #9

actual data

Phát âm

Xem phát âm actual data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện thực

Xem thêm actual data »
Advertisement
Kết quả #10

aggregate data

Phát âm

Xem phát âm aggregate data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tập hợp

Xem thêm aggregate data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153894

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 334234

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95934200

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80634183

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1234157

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90334157

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763585

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373582

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96734036

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 534028

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…