Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data bus là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 445 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data bus

Phát âm

Xem phát âm data bus »

Ý nghĩa

  (Tech) mẫu tuyến dữ liệu

Xem thêm data bus »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

bus /bʌs/

Phát âm

Xem phát âm bus »

Ý nghĩa

danh từ


  xe buýt
to go by bus → đi xe buýt
  (từ lóng) máy bay; ô tô; mô tô
to miss the bus
  nhỡ xe buýt
  bỏ lỡ cơ hội
  thất bại trong công việc

nội động từ


  đi xe buýt

@bus
  (Tech) buýt, bộ nối, mạch nối

@bus
  xe
  common b. (máy tính) vành xe chung
  number transfer b. (máy tính) xe truyền số; bánh truyền số
  pulse b. (máy tính) xe xung lượng
  storage in b. (máy tính) xe vào của bộ nhớ

Xem thêm bus »
Kết quả #5

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #6

abuse /ə'bju:s/

Phát âm

Xem phát âm abuse »

Ý nghĩa

danh từ


  sự lạm dụng, sự lộng hành
abuse of power → sự lạm quyền
to remedy abuses → sửa chữa thói lạm dụng
  thói xấu, hủ tục
  sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
  sự nói xấu, sự gièm pha
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
an abuse of animals → sự hành hạ súc vật

ngoại động từ


  lạm dụng (quyền hành...)
  lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
  nói xấu, gièm pha
to abuse somebody behind his bock → nói xấu sau lưng ai
  (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

Xem thêm abuse »
Kết quả #7

abuse /ə'bju:s/

Phát âm

Xem phát âm abused »

Ý nghĩa

danh từ


  sự lạm dụng, sự lộng hành
abuse of power → sự lạm quyền
to remedy abuses → sửa chữa thói lạm dụng
  thói xấu, hủ tục
  sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
  sự nói xấu, sự gièm pha
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
an abuse of animals → sự hành hạ súc vật

ngoại động từ


  lạm dụng (quyền hành...)
  lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
  nói xấu, gièm pha
to abuse somebody behind his bock → nói xấu sau lưng ai
  (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

Xem thêm abused »
Advertisement
Kết quả #8

abuser /ə'bju:zə/

Phát âm

Xem phát âm abuser »

Ý nghĩa

danh từ


  người lạm dụng
  người lăng mạ, người sỉ nhục, người chửi rủa
  người nói xấu, kẻ gièm pha
  người đánh lừa, người lừa gạt

Xem thêm abuser »
Kết quả #9

abuser /ə'bju:zə/

Phát âm

Xem phát âm abusers »

Ý nghĩa

danh từ


  người lạm dụng
  người lăng mạ, người sỉ nhục, người chửi rủa
  người nói xấu, kẻ gièm pha
  người đánh lừa, người lừa gạt

Xem thêm abusers »
Advertisement
Kết quả #10

abuse /ə'bju:s/

Phát âm

Xem phát âm abuses »

Ý nghĩa

danh từ


  sự lạm dụng, sự lộng hành
abuse of power → sự lạm quyền
to remedy abuses → sửa chữa thói lạm dụng
  thói xấu, hủ tục
  sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
  sự nói xấu, sự gièm pha
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
an abuse of animals → sự hành hạ súc vật

ngoại động từ


  lạm dụng (quyền hành...)
  lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
  nói xấu, gièm pha
to abuse somebody behind his bock → nói xấu sau lưng ai
  (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

Xem thêm abuses »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333635

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933601

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633584

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233558

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333558

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733437

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533430

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…