Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data base = database là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 269 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data base = database

Phát âm

Xem phát âm data base = database »

Ý nghĩa

  (Tech) kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu [TN]

Xem thêm data base = database »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

base /beis/

Phát âm

Xem phát âm base »

Ý nghĩa

danh từ


  cơ sở, nền, nền tảng, nền móng
  đáy, chấn đế
  căn cứ
air base → căn cứ không quân
military base → căn cứ quân sự
base of operation → căn cứ tác chiến
  (toán học) đường đáy, mặt đáy
base of a triangle → đáy tam giác
  (toán học) cơ số
base of logarithm → cơ số của loga
  (ngôn ngữ học) gốc từ
  (hoá học) Bazơ
'expamle'>to be off one's base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất trí
to get to first base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, bắt đầu làm (việc gì)

ngoại động từ


  đặt tên, đặt cơ sở (cái gì) trên
  dựa vào, căn cứ vào
=to base oneself on facts → dựa vào thực tế

tính từ


  hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ
  thường, không quý (kim loại)
base metals → kim loại thường
  giả (tiền)
base coin → đồng tiền giả

@base
  (Tech) gốc, nền, cơ bản; cực gốc; chân; đui; cơ số = radix; đáy; đế (điện thoại); điểm tựa; trụ; kiềm (bazơ); kho (dữ kiện); đặt nền móng (đ)

@base
  cơ sở, nền, đáy, cơ số
  b. of point cơ sở tại một điểm
  b. of cone đáy của hình nón
  b. of logarithm cơ số của loga
  b. of triangle đáy tam giác
  countable b. cơ sở đếm được
  difference b. cơ sở sai phân
  equivalent b. cơ sở tương đương
  neighbourhood b. (giải tích) cơ sở lân cận
  proper b. (giải tích) cơ sở riêng

Xem thêm base »
Kết quả #5

database

Phát âm

Xem phát âm database »

Ý nghĩa

  (Tech) kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu [TN]

Xem thêm database »
Advertisement
Kết quả #6

abase /ə'beis/

Phát âm

Xem phát âm abase »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục
to abase one self → tự hạ mình

Xem thêm abase »
Kết quả #7

abase /ə'beis/

Phát âm

Xem phát âm abased »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục
to abase one self → tự hạ mình

Xem thêm abased »
Advertisement
Kết quả #8

abasement /ə'beismənt/

Phát âm

Xem phát âm abasement »

Ý nghĩa

danh từ


  sự làm hạ phẩm giá, sự làm mất thể diện, sự làm nhục

Xem thêm abasement »
Kết quả #9

abasement /ə'beismənt/

Phát âm

Xem phát âm abasements »

Ý nghĩa

danh từ


  sự làm hạ phẩm giá, sự làm mất thể diện, sự làm nhục

Xem thêm abasements »
Advertisement
Kết quả #10

abase /ə'beis/

Phát âm

Xem phát âm abases »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục
to abase one self → tự hạ mình

Xem thêm abases »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153894

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 334235

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95934201

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80634184

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1234158

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90334158

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763585

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373582

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96734037

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 534029

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…