Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data analysis là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 231 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data analysis

Phát âm

Xem phát âm data analysis »

Ý nghĩa

  (Tech) phân tích dữ liệu

Xem thêm data analysis »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

analysis /ə'næləsis/

Phát âm

Xem phát âm analysis »

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều analyses
  sự phân tích
  (vật lý), (hoá học) phép phân tích
qualitative analysis → phép phân tích định tính
qualitative analysis → phép phân tích định lượng
  (toán học) giải tích
in the last analysis → phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng
under analysis → được đem phân tích

@analysis
  (Tech) phân tích; giải tích (d)

@analysis
  giải tích; sự phân tích
  a. of causes phân tích nguyên nhân
  a. of convariance phân tích hiệp phương sai
  a. of regression phân tích hồi quy
  a. of variance phân tích phương sai
  activity a. of production and allocation (toán kinh tế) phân tích hoạt động trong
  sản xuất và phân phối
  algebraic a. giải tích đại số
  bunch map a. (thống kê) phân tích biểu đồ chùm
  combinatory a. giải tích tổ hợp
  component a. (thống kê) phân tích nhân tố
  confluence a. phân tích hợp lưu
  correlation a. phân tích tương quan
  demand a. (toán kinh tế) phân tích nhu cầu
  dimensional a. phân tích thứ nguyên
  discriminatory a. (thống kê) phương pháp phân loại; phân tích phân biệt
  economic a. (toán kinh tế) phân tích kinh tế
  factor a. phân tích nhân tố
  functional a. giải tích hàm
  harmonic a. phân tích điều hoà, giải tích điều hoà
  indeterminate a. giải tích vô định
  infinitesimal a.giải tích vô cùng bé
  linear a. giải tích tuyến tính
  mathematical a. giải tích toán học
  multivariate a. (thống kê) phân tích nhiều chiều
  nodal a. giải tích các nút
  numerical a. giải tích số, phương pháp tính
  operation a. vân trù học
  periodogram a. (thống kê) phép phân tích biểu đồ chu kỳ
  probit a. phân tích đơn vị xác suất
  rational a. phân tích hợp lý
  sequential a. tk phân tích thời kỳ kế tiếp, phân tích quá trình dãy kế tiếp
  statistic(al) a. phân tích thống kê
  strain a. phân tích biến dạng
  stress a. phân tích ứng suất
  successive a. phân tích liên tiếp
  tensorr a. (hình học) giải tích tenxơ
  unitary a. (thống kê) phân tích phương sai
  variance a. giải tích vectơ

Xem thêm analysis »
Kết quả #5

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #6

account data

Phát âm

Xem phát âm account data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Xem thêm account data »
Kết quả #7

accounting data

Phát âm

Xem phát âm accounting data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán

Xem thêm accounting data »
Advertisement
Kết quả #8

Activity analysis

Phát âm

Xem phát âm Activity analysis »

Ý nghĩa

  (Econ) Phân tích hoạt động.
+ Xem LINEAR PROGRAMMING.

Xem thêm Activity analysis »
Kết quả #9

actual data

Phát âm

Xem phát âm actual data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện thực

Xem thêm actual data »
Advertisement
Kết quả #10

aggregate data

Phát âm

Xem phát âm aggregate data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tập hợp

Xem thêm aggregate data »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153861

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333911

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933877

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633860

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233834

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333834

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763553

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373550

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733713

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533706

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…