Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data access arrangement (DAA) là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 294 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data access arrangement (DAA)

Phát âm

Xem phát âm data access arrangement (DAA) »

Ý nghĩa

  (Tech) phần dàn xếp truy cập dữ liệu

Xem thêm data access arrangement (DAA) »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

Access/space trade - off model

Phát âm

Xem phát âm Access »

Ý nghĩa

  (Econ) Mô hình đánh đổi không gian hay mô hình tiếp cận.
+ Một mô hình lý thuyết được sử dụng (chủ yếu) trong phân tích địa điểm dân cư ở các vùng đô thị, giải thích các hình thái vị trí do đánh đổi giữa khả năng tiếp cận của một địa điểm tới trung tâm của vùng và không gian của địa điểm đó.

Xem thêm Access »
Kết quả #5

access /'ækses/

Phát âm

Xem phát âm access »

Ý nghĩa

danh từ


  lối vào, cửa vào, đường vào
  sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới
easy of access → dễ đến gần, dễ lui tới
difficult of access → khó đến gần, khó lui tới
to have access to somebody → được gần gũi ai, được lui tới nhà ai
  sự dâng lên (nước triều)
the access and recess of the sea → lúc triều lên và triều xuống ở biển
  cơn
access of anger → cơn giận
access of illness → cơn bệnh
  sự thêm vào, sự tăng lên
access of wealth → sự giàu có thêm lên

@access
  (Tech) truy cập, truy tìm, truy xuất nhập, tồn thủ [TQ]; lối vào; tiếp cận; viết (vào) đọc (ra), tồn thủ; tìm vào

@access
  sự cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin
  random a. thứ tự chọn ngẫu nhiên

Xem thêm access »
Advertisement
Kết quả #6

arrangement /ə'reindʤmənt/

Phát âm

Xem phát âm arrangement »

Ý nghĩa

danh từ


  sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt
  ((thường) số nhiều) sự thu xếp, sự chuẩn bị
to make one's own arrangements → tự thu xếp
  sự dàn xếp, sự hoà giải
to come to on an arrangement → đi đến chỗ dàn xếp, đi đến chỗ hoà giải
to make arrangements with somebody → dàn xếp với ai
  sự cải biên, sự soạn lại (bản nhạc, vở kịch...); bản cải tiến, bản soạn lại
  (toán học) sự chỉnh hợp
  (kỹ thuật) sự lắp ráp

@arrangement
  sự sắp xếp, chỉnh hợp

Xem thêm arrangement »
Kết quả #7

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #8

access address

Phát âm

Xem phát âm access address »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ truy cập

Xem thêm access address »
Kết quả #9

access arm

Phát âm

Xem phát âm access arm »

Ý nghĩa

  <tin> cần mang đầu từ

Xem thêm access arm »
Advertisement
Kết quả #10

access attempt

Phát âm

Xem phát âm access attempt »

Ý nghĩa

  (Tech) lần thử độ truy cập

Xem thêm access attempt »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153894

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 334232

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95934198

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80634181

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1234155

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90334155

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763585

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373582

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96734034

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 534026

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…