ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng data


data /'deitə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Tin tức liên quan

 Vietnam among world
news 17/03/2021

Vietnam among world's cheapest mobile data markets: report

news | 13750589

A new study has found Vietnam to be the 10th cheapest country in the world to purchase mobile data.

 Sharing personal data no big deal to Vietnamese: survey
news 17/03/2021

Sharing personal data no big deal to Vietnamese: survey

news | 75150572

Only 30 percent of urban Vietnamese respondents to a survey are concerned about sharing their personal information online.

 Bulgarian jailed for stealing bank account data
news 17/03/2021

Bulgarian jailed for stealing bank account data

news | 75550569

A Bulgarian man was sentenced to seven months and 15 days in jail on Wednesday for stealing and storing bank account information in HCMC.

 Data stealing spyware rears head in Vietnam
news 17/03/2021

Data stealing spyware rears head in Vietnam

news | 79350567

VN84App, a spyware capable of penetrating smartphones and stealing personal user data, has emerged in Vietnam.

 Vietnam releases data on Internet access quality
news 17/03/2021

Vietnam releases data on Internet access quality

news | 79450591

Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC) has released figures on the country's Internet access quality for the first time, measuring download speed at 61.39 Mbps.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…