Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ damping coefficient là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 38 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

damping coefficient

Phát âm

Xem phát âm damping coefficient »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số suy giảm

Xem thêm damping coefficient »
Advertisement
Kết quả #2

damping /'dæmpiɳ/

Phát âm

Xem phát âm damping »

Ý nghĩa

danh từ


  sự làm ẩm, sự thấm ướt
  sự giảm âm, sự giảm xóc, sự chống rung, sự tắt dần
vibration damping → sự tắt dần của dao động
  (rađiô) sự suy giảm, sự nhụt, sự tắt dần

@damping
  sự tắt dần 
  critical d. sự tắt dần tới hạn

Xem thêm damping »
Kết quả #3

coefficient /,koui'fiʃnt/

Phát âm

Xem phát âm coefficient »

Ý nghĩa

danh từ


  (toán học), (vật lý) hệ số

@coefficient
  (Tech) hệ số

@coefficient
  hệ số (thống kê) thống kê không thứ nguyên
  c. of alienation (thống kê) k = 2 1 ư (r là hệ số tương quan hỗn tạp)
  c. of association hệ số liên đới
  c. of compressibility hệ số nén . of determination (thống kê) hệ số xác định (bình phương của hệ số tương
  quan hỗn tạp)
  c. of diffusion hệ số khuyếch tán
  c. of divergence hệ số phân kỳ
  c. of efficiency hệ số tác dụng cóích, hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  c. of excess (thống kê) hệ số nhọn
  c. of lift hệ số nâng
  c. of multiple correlation (thống kê) hệ số tương quan bội
  c. of partial corretation t. hệ số tương quan riêng
  c. of recombination hệ số tái hợp
  c. of regression (thống kê) hệ số hồi quy
  c. of restitution hệ số phục hồi
  c. of rotation (hình học) hệ số quay
  c. of varation (thống kê) hệ số biến sai, hệ số biến động
  absorption c. hệ số hút thu
  autocorrelation c. hệ số tự tương quan
  binomial c. hệ số nhị thức
  canonical correlation c. hệ số tương quan chính tắc
  confidence c. (thống kê) hệ số tin cậy
  damping c. hệ số tắt dần
  differentival c. (giải tích) hệ số vi phân
  direction c. hệ số chỉ phương
  elastic c. hệ số đàn hồi
  force hệ số lực
  incidence c. (tô pô) hệ số giao hỗ
  indeterminate c. hệ số vô định
  inertia c. hệ số quán tính
  intersection c. chỉ số tương giao
  kinematic c. of viscosity hệ số nhớt động học
  leading c. of polynomial hệ số của số hạng cao nhất
  literal c. hệ số chữ
  local c.s hệ số địa phương
  mixed c. hệ số hỗn tạp
  moment c. (thống kê) mômen
  non diménional c. hệ số không thứ nguyên
  partial differentical c. hệ số vi phân riêng
  pressure c hệ số áp lực
  propulsive hệ số đẩy
  reflection c hệ số phản xạ
  regression c. hệ số hồi quy
  reliability c. (thống kê) hệ số tin cậy
  resistance c. hệ số cản
  serial correlation c. (thống kê) hệ số tương quan [chuỗi, hàng loạt]
  strain optical c. hệ số biến dạng quang
  stress optical c. hệ số ứng suất quang
  successive differential c. hệ số vi phân liên tiếp
  torsion c (tô pô) hệ số xoắn
  total diferential c. hệ số vi phân toàn phần
  transmission c. hệ số truyền đạt
  triple correlation c hệ số tương quan bội ba
  undetermined c hệ số bất định
  vector correlation c. hệ số vectơ tương quan (đối với hai đại lượng ngẫu
  nhiên nhiều chiều)

Xem thêm coefficient »
Advertisement
Kết quả #4

absorption coefficient

Phát âm

Xem phát âm absorption coefficient »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số hấp thu

Xem thêm absorption coefficient »
Kết quả #5

Accelerator coefficient

Phát âm

Xem phát âm Accelerator coefficient »

Ý nghĩa

  (Econ) Hệ số gia tốc.
+ Một bội số theo đó đầu tư mới sẽ tăng lên khi có sự thay đổi về sản lượng.

Xem thêm Accelerator coefficient »
Advertisement
Kết quả #6

activity coefficient

Phát âm

Xem phát âm activity coefficient »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số hoạt động

Xem thêm activity coefficient »
Kết quả #7

amplification coefficient

Phát âm

Xem phát âm amplification coefficient »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số khuếch đại

Xem thêm amplification coefficient »
Advertisement
Kết quả #8

Capital coefficients

Phát âm

Xem phát âm Capital coefficients »

Ý nghĩa

  (Econ) Các hệ số vốn.
+ Xem CAPITAL   OUTPUT RATIO

Xem thêm Capital coefficients »
Kết quả #9

Coefficient of determination

Phát âm

Xem phát âm Coefficient of determination »

Ý nghĩa

  (Econ) Hệ số xác định (Hệ số tương quan bội số R bình phương).
+ Một thống kê tóm tắt năng lực giải thích của một phương trình.

Xem thêm Coefficient of determination »
Advertisement
Kết quả #10

Coefficient of variation

Phát âm

Xem phát âm Coefficient of variation »

Ý nghĩa

  (Econ) Hệ số phân tán (độ phân tán tương đối).
+ Thường dùng để đo mức độ phân tán của các biến xung quanh giá trị trung bình của nó.

Xem thêm Coefficient of variation »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153410

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 329457

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95929422

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80629406

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1229379

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90329379

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763100

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373098

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96729257

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 529251

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…