Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ damp proof là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 131 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

damp-proof /'dæmppru:f/

Phát âm

Xem phát âm damp-proof »

Ý nghĩa

tính từ


  không thấm ướt

Xem thêm damp-proof »
Advertisement
Kết quả #2

damp /'dæmp/

Phát âm

Xem phát âm damp »

Ý nghĩa

danh từ


  sự ẩm ướt; không khí ẩm thấp
  khi mỏ
  (nghĩa bóng) sự nản chí, sự ngã lòng, sự nản lòng, sự chán nản
to cast a damp over somebody → làm cho ai nản lòng, giội một gáo nước lạnh vào ai
to strike a damp into a gathering → làm cho buổi họp mặt mất vui
  (từ lóng) rượu, đồ uống có chất rượu; sự uống rượu

tính từ


  ẩm, ẩm thấp, ẩm ướt

ngoại động từ


  làm ẩm, thấm ướt
  rấm (lửa)
to damp down a fire → rấm lửa
  làm nghẹt (tiếng); (âm nhạc) làm cho bớt ngân, làm cho bớt rung (dây đàn)
  làm nản chí, làm nản lòng, làm chán nản, làm chán nản; làm mất vui, làm cụt hứng
to damp someone's ardour → làm giảm nhuệ khí của ai
to damp someone's hopes → làm cụt hy vọng của ai
  (kỹ thuật) hãm lại, cản lại; làm giảm chấn động, làm giảm xóc, chống rung

nội động từ


  to damp off thối rụng; chết vì bị úng nước (cây cối...)
  tắt đèn

@damp
  (vật lí) làm tắt dần

Xem thêm damp »
Kết quả #3

proof /proof/

Phát âm

Xem phát âm proof »

Ý nghĩa

danh từ


  chứng, chứng cớ, bằng chứng
this requires no proof → việc này không cần phải có bằng chứng gì cả
a clear (striking) proof → chứng cớ rõ ràng
to give (show) proof of goodwill → chứng tỏ có thiện chí, biểu lộ, thiện chí
  sự chứng minh
incapable of proof → không thể chứng minh được
experimental proof → sự chứng minh bằng thực nghiệm
  sự thử, sự thử thách
to put something to the proof → đem thử cái gì
to put somebody to the proof → thử thách ai
to be brought to the proof → bị đem ra thử thách
  sự thử súng, sự thử chất nổ; nơi thử súng, nơi thử chất nổ
  ống thử
  bản in thử
  tiêu chuẩn, nồng độ của rượu cất
  (Ê cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan toà)
  (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên qua được, tính chịu đựng
armour of proof → áo giáp đạn không xuyên qua được, áo giáp đâm không thủng
'expamle'>the prouf of the pudding is in the eating
  (tục ngữ) có qua thử thách mới biết dở hay

tính từ


  không xuyên qua, không ngấm; chịu đựng được, chống được, tránh được
=against any kind of bullets → có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng không thủng

ngoại động từ


  làm cho không xuyên qua được; làm cho (vải...) không thấm nước

@proof
  (phép) chứng minh
  p. by induction chứng minh bằng quy nạp
  formal p. chứng minh hình thức
  indirect p. (logic học) phép chứng gián tiếp
  irreducible p. (logic học) phép chứng minh không khả quy
  pure variable p. (logic học) chứng minh bằng các biến thuần tuý

Xem thêm proof »
Advertisement
Kết quả #4

acid-proof /'æsid'pru:f/ (acid-resisting) /'æsidri'zistiɳ/

Phát âm

Xem phát âm acid-proof »

Ý nghĩa

 resisting)
/'æsidri'zistiɳ/

tính từ


  chịu axit

Xem thêm acid-proof »
Kết quả #5

afterdamp /'ɑ:ftər,imidʤ/

Phát âm

Xem phát âm afterdamp »

Ý nghĩa

danh từ


  (ngành mỏ) hơi bốc sau (bốc lên ở hầm mỏ sau khi khí độc nổ)

Xem thêm afterdamp »
Advertisement
Kết quả #6

air-proof /'eə tait/ (air-proof) /'eəpru:f/

Phát âm

Xem phát âm air-proof »

Ý nghĩa

 proof)
/'eəpru:f/

danh từ


  kín gió, kín hơi

Xem thêm air-proof »
Kết quả #7

airproof

Phát âm

Xem phát âm airproof »

Ý nghĩa

* tính từ
  kín hơi, kín gió

Xem thêm airproof »
Advertisement
Kết quả #8

automatic proof

Phát âm

Xem phát âm automatic proof »

Ý nghĩa

  (Tech) chứng minh tự động

Xem thêm automatic proof »
Kết quả #9

ball-proof /'bɔ:lpru:f/

Phát âm

Xem phát âm ball-proof »

Ý nghĩa

tính từ


  đạn bắn không thủng

Xem thêm ball-proof »
Advertisement
Kết quả #10

blackdamp

Phát âm

Xem phát âm blackdamp »

Ý nghĩa

* danh từ
  chất khí không nổ chứa cacbon đioxyt ở mỏ (đặc biệt là sau vụ nổ)

Xem thêm blackdamp »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153404

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 329395

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95929360

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80629344

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1229317

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90329317

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763094

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373091

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96729195

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 529189

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…