ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ dam

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng dam


dam /dæm/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (động vật học) vật mẹ
'expamle'>the devil and his dam
  ma quỷ

danh từ


  đập (ngăn nước)
  nước ngăn lại, bể nước

ngoại động từ


  xây đập (ở nơi nào); ngăn (nước) bằng đập
  (nghĩa bóng) ((thường) → up) ghìm lại, kiềm chế lại
to dam up one's emotion → kiềm chế nỗi xúc động

Các câu ví dụ:

1. Thousands wait at the Tri An reservoir in the southern Dong Nai Province on Monday morning, bringing nets and even electric rods to catch big fish, in an annual “fishing festival” that happens when the hydroelectric dam closes its spillway.

Nghĩa của câu:

Hàng ngàn người chờ đợi tại hồ Trị An, phía Nam tỉnh Đồng Nai vào sáng thứ Hai, mang theo lưới và thậm chí cả cần điện để bắt những con cá lớn, trong một “lễ hội cầu ngư” hàng năm xảy ra khi đập thủy điện đóng cửa tràn.


2. Dong Ho folk painting dam cuoi chuot or Rat's wedding.

Nghĩa của câu:

Tranh dân gian Đông Hồ Đầm xòe hay Đám cưới chuột.


3. Deputy Prime Minister Vu Duc dam made the promise on Thursday a day after visiting the Vietnam Feature Film Studio, which held a press conference last weekend to raise the matter.

Nghĩa của câu:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hứa vào thứ Năm một ngày sau khi đến thăm Hãng phim truyện Việt Nam, nơi tổ chức họp báo vào cuối tuần trước để nêu vấn đề này.


4. Two days ago, four other earthquakes jolted Nam Tra My and Bac Tra My districts near the hydropower dam within the space of an hour.

Nghĩa của câu:

Hai ngày trước, bốn trận động đất khác đã làm rung chuyển các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My gần đập thủy điện trong vòng một giờ.


5. Over the past few years, the central province has experienced several earthquakes and seismologists believe the hydropower dam is to blame for many minor earthquakes that shake houses and terrify villagers.

Nghĩa của câu:

Trong vài năm qua, tỉnh miền Trung đã trải qua một số trận động đất và các nhà địa chấn học tin rằng đập thủy điện là nguyên nhân gây ra nhiều trận động đất nhỏ làm rung chuyển nhà cửa và khiến dân làng khiếp sợ.


Xem tất cả câu ví dụ về dam /dæm/

Tin tức liên quan

 Anti-salt intrusion dam to guarantee freshwater for Nha Trang
news 20/03/2021

Anti-salt intrusion dam to guarantee freshwater for Nha Trang

news | 16564457

Khanh Hoa Province will spend VND760 billion ($32.8 million) building a dam to prevent salinity from intruding into residential and farming areas.

 Mekong nations urge Laos to review Luang Prabang dam impacts
news 21/03/2021

Mekong nations urge Laos to review Luang Prabang dam impacts

news | 20104445

Neighboring countries have called on Laos to consider the cross-border environmental impacts of a hydropower plant it plans to build on the Mekong River.

 Chinese dam opens floodgates, Red River delta on guard
news 21/03/2021

Chinese dam opens floodgates, Red River delta on guard

news | 26024448

A Chinese dam opened its floodgates for eight hours Thursday, prompting Vietnam's northern localities to take precautions over rising water levels in the Red River.

 Germany supplies equipment to monitor Mekong River dam impacts
news 21/03/2021

Germany supplies equipment to monitor Mekong River dam impacts

news | 31904450

Germany has provided equipment to the Mekong River Commission to monitor the environmental impacts of two mainstream dams on the lower reaches of the Mekong River.

 Laos pushes ahead with sixth Mekong River dam project
news 21/03/2021

Laos pushes ahead with sixth Mekong River dam project

news | 31914450

Laos has submitted plans to build a new hydropower dam on the Mekong River, with construction expected to start later this year, the Mekong River Commission (MRC) said on Monday.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…