ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copied là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

copy /'kɔpi/

Phát âm

Xem phát âm copied »

Ý nghĩa

danh từ


  bản sao, bản chép lại
certified copy → bản sao chính thức
certified true copy → bản sao đúng nguyên văn
to make a copy of a deed → sao một chứng từ
  sự sao lại, sự chép lại, sự bắt chước, sự phỏng theo, sự mô phỏng
  bản, cuộn (sách); số (báo)
  (ngành in) bản thảo, bản in
  đề tài để viết (báo)
this event will make good copy → sự kiện này sẽ là một đề tài hay để viết báo
  kiểu, mẫu (một bức hoạ); kiểu (chữ)
'expamle'>fair (clean) copy
  bản thảo đã sửa và chép lại rõ ràng trước khi đưa in
rough (foul) copy
  bản nháp

động từ


  sao lại, chép lại; bắt chước, phỏng theo, mô phỏng
=to copy a letter → sao lại một bức thư
to copy out a passage from a book → chép lại một đoạn trong sách
to copy someone → bắt chước ai, làm theo ai
to copy someone's walk → bắt chước dáng đi của người nào
  quay cóp

@copy
  (Tech) bản sao; một tờ, một cuốn; nguyên cảo (để in); sao chép (d); sao chép (đ)

@copy
  bản sao chép tay, tài liệu chép tay; sự bắt chước

Xem thêm copied »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495477

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485474

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475474

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465474

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455474

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…