ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copeck là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

copeck /'koupek/

Phát âm

Xem phát âm copeck »

Ý nghĩa

danh từ


  đồng côpêch (tiền Liên xô, bằng một phần trăm rúp)

Xem thêm copeck »
Kết quả #2

copeck

Phát âm

Xem phát âm copeck »

Ý nghĩa

Copeck (phiên âm: /ˈkɒpɪk/) là đơn vị tiền tệ cỡ nhỏ của Nga và các quốc gia cộng hòa kế cận, tương đương với một phần trăm của rúp.Nghĩa của Copeck: Một đơn vị tiền tệ cỡ nhỏ của Nga và các quốc gia kế cận.Ví dụ: Tôi chỉ có một vài copeck nên tôi không thể mua được gì nhiều.

Xem thêm copeck »
Kết quả #3

copecks

Phát âm

Xem phát âm copecks »

Ý nghĩa

Copecks /ˈkəʊ.peks/Nghĩa: Copecks là đơn vị tiền tệ của các quốc gia độc lập từ xưa đến nay, như Nga, Belarus, Ukraina, hay các quốc gia Trung Á và Baltic. Copecks được chia thành một phần trăm (kopeck), và có giá trị rất nhỏ so với đơn vị tiền tệ chính của quốc gia đó.Gợi ý cách đọc: cốpeks

Xem thêm copecks »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…