ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cooperation

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cooperation


cooperation

Phát âm


Ý nghĩa

  sự hợp tác

Các câu ví dụ:

1. Organized by Sun Group, a leading Vietnamese real estate developer, in cooperation with Thanh Hoa authorities, the festival aims to promote Sam Son beach town and revive the local tourism industry, hit hard by the Covid-19 pandemic.

Nghĩa của câu:

Được tổ chức bởi Tập đoàn Sun Group, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, phối hợp với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, lễ hội nhằm quảng bá thị xã biển Sầm Sơn và vực dậy ngành du lịch địa phương, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.


2. President Donald Trump and Russia's Vladimir Putin shook hands at the Asia-Pacific Economic cooperation (APEC) summit dinner in Vietnam on Friday, even though the White House said there would be no formal meeting.

Nghĩa của câu:

Tổng thống Donald Trump và Nga Vladimir Putin bắt tay trong bữa tối thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam hôm thứ Sáu, mặc dù Nhà Trắng cho biết sẽ không có cuộc gặp chính thức.


3. The Hong Kong - Vietnam Business cooperation Symposium will be held September 20 at the GEM Center in HCMC as part of the In Style Hong Kong Expo.


4. is now moving in a new direction, in cooperation with, but independent of, the EU.


5. Self-nominated candidates include persons known for their contributions to the country like journalist Tran Dang Tuan and Vietnam Intellectual cooperation Center Director Nguyen Canh Binh, but there are also seven nominees with no specific occupation.


Xem tất cả câu ví dụ về cooperation

Tin tức liên quan

 US national security advisor seeks to expand cooperation with Vietnam
news 27/03/2021

US national security advisor seeks to expand cooperation with Vietnam

news | 101435612

U.S. national security adviser Robert O’Brien discussed expanding security and defense cooperation while on a three-day visit to Vietnam that commenced Friday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…