ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cools

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cools


cool /ku:l/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguội
it's getting cool → trời trở mát
to leave one's soup to get cool → để xúp nguội bớt
  trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh
to keep cool; to keep a cool head → giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
  lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, không đằm thắm
to be cool toward someone → lãnh đạm với ai
to give someone a cool reception → tiếp đãi ai nhạt nhẽo
  trơ tráo, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ, không biết ngượng
I call that cool → tớ cho thế là mặt dạn mày dày
a cool hand (card, customer, fish) → thằng cha trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ
  (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
it cost me a cool thousand → tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng
'expamle'>as cool as a cucumber
  bình tĩnh, không hề nao núng

danh từ


  khí mát
=the cool of the evening → khí mát buổi chiều
  chỗ mát mẻ

động từ


  làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
  làm mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đi
to cool one's anger → nguôi giận
to cool one's enthusian → giảm nhiệt tình
to cool down
  nguôi đi, bình tĩnh lại
to cool off
  nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
to cool one's heels
  (xem) heel

Tin tức liên quan

 VN-Index rises as trading cools
business 28/03/2021

VN-Index rises as trading cools

economy | 127935615

The VN-Index added 0.56 percent to 924 points Friday, with trading volume falling significantly after a week at this year’s highest levels.

 VN-Index bounces back as trading cools down
business 28/03/2021

VN-Index bounces back as trading cools down

economy | 127955607

After four consecutive losing sessions, the VN-Index rose 0.7 percent to 925.47 points Friday.

 VN-Index bounces back as trading cools down
business 28/03/2021

VN-Index bounces back as trading cools down

economy | 127965608

After four consecutive losing sessions, the VN-Index rose 0.7 percent to 925.47 points Friday.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…