ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coolest

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coolest


cool /ku:l/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguội
it's getting cool → trời trở mát
to leave one's soup to get cool → để xúp nguội bớt
  trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh
to keep cool; to keep a cool head → giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
  lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, không đằm thắm
to be cool toward someone → lãnh đạm với ai
to give someone a cool reception → tiếp đãi ai nhạt nhẽo
  trơ tráo, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ, không biết ngượng
I call that cool → tớ cho thế là mặt dạn mày dày
a cool hand (card, customer, fish) → thằng cha trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ
  (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
it cost me a cool thousand → tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng
'expamle'>as cool as a cucumber
  bình tĩnh, không hề nao núng

danh từ


  khí mát
=the cool of the evening → khí mát buổi chiều
  chỗ mát mẻ

động từ


  làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
  làm mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đi
to cool one's anger → nguôi giận
to cool one's enthusian → giảm nhiệt tình
to cool down
  nguôi đi, bình tĩnh lại
to cool off
  nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
to cool one's heels
  (xem) heel

Các câu ví dụ:

1. Saigon is enjoying its coolest days of the year, with temperatures falling to 20 degrees Celsius and below early in the morning and late at night.


Xem tất cả câu ví dụ về cool /ku:l/

Tin tức liên quan

 Saigon district among world’s 40 ‘coolest neighborhoods’
travel 27/03/2021

Saigon district among world’s 40 ‘coolest neighborhoods’

places | 101365515

U.K.-based Time Out has listed HCMC's Binh Thanh District, home to Landmark 81, Vietnam's tallest building, among the 40 ‘coolest neighborhoods’ in the world.

 Vietnam’s
life 27/03/2021

Vietnam’s 'crazy house' named among world’s 'coolest' buildings

life | 101375512

Lonely Planet has named the bizarre guesthouse alongside the likes of the Taj Mahal and Sydney Opera House.

 First Vietnamese runner to race world
news 27/03/2021

First Vietnamese runner to race world's 'coolest' marathon in North Pole

news | 101385508

She will join competitors from 22 other countries for the 26-mile race on the Arctic ice floes.

 A touch of winter: Saigon wraps up for its coolest days of the year
travel-life 27/03/2021

A touch of winter: Saigon wraps up for its coolest days of the year

travel-life | 101395503

For a city known for its heat, humidity and tropical rains, the cooler temperatures are a breath of fresh air.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…