ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cool

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cool


cool /ku:l/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguội
it's getting cool → trời trở mát
to leave one's soup to get cool → để xúp nguội bớt
  trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh
to keep cool; to keep a cool head → giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
  lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, không đằm thắm
to be cool toward someone → lãnh đạm với ai
to give someone a cool reception → tiếp đãi ai nhạt nhẽo
  trơ tráo, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ, không biết ngượng
I call that cool → tớ cho thế là mặt dạn mày dày
a cool hand (card, customer, fish) → thằng cha trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ
  (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
it cost me a cool thousand → tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng
'expamle'>as cool as a cucumber
  bình tĩnh, không hề nao núng

danh từ


  khí mát
=the cool of the evening → khí mát buổi chiều
  chỗ mát mẻ

động từ


  làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
  làm mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đi
to cool one's anger → nguôi giận
to cool one's enthusian → giảm nhiệt tình
to cool down
  nguôi đi, bình tĩnh lại
to cool off
  nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
to cool one's heels
  (xem) heel

Các câu ví dụ:

1. The mere sight of the cascade energized us and not having showered for two days, it was hard to resist taking a dip in the cool waters of the streaNS.


2. As people come to terms with what may prove to be the region's new normal in an era of climate change, here is a roundup of recent developments: Kids cool off in Madrid as a heatwave sweeps across Europe with near-record temperatures.


3. Tram Tau Hot Spring Tram Tau Hot Spring, two kilometers from the center of Tram Tau District in northern Yen Bai Province, offers many pools at various temperatures, from cool to hot, for VND70,000 ($3) a person.


4. Nui Than Tai Hot Springs Park In Da Nang City, a central Vietnam tourism hub, visitors could enjoy spring water baths at Nui Than Tai Hot Springs Park in Hoa Phu Ward, Hoa Vang District with a year-long cool climate thanks to forest surroundings.


5. Visitors here can enjoy the steady hot steam of hot springs under the cool green Melaleuca forest.


Xem tất cả câu ví dụ về cool /ku:l/

Tin tức liên quan

 Hanoi
travel-life 28/03/2021

Hanoi's café a cool place to break the ice

travel-life | 127905631

The Ice Coffee shop on Dai Co Viet street chills down to -10 degrees Celsius and yes, everything is made of ice.

 ‘Sweet somethings’ make for a cool summer fest in Vietnam
travel-life 28/03/2021

‘Sweet somethings’ make for a cool summer fest in Vietnam

travel-life | 127915629

The streets bustle with people shopping for dishes specially made for the summer cleansing festival.

 7 desserts to cool Hanoi
travel 28/03/2021

7 desserts to cool Hanoi's hot summer

food | 127925628

Hanoi's hot and humid summer can feel stressful and exhausting, so save yourself with these soft bites.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…