ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cookies là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

cookie /'kuki/

Phát âm

Xem phát âm cookies »

Ý nghĩa

danh từ


  (Ê cốt) bánh bao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh dẹt nhỏ, bánh quy

Xem thêm cookies »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…