ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cookies

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cookies


cookie /'kuki/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (Ê cốt) bánh bao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh dẹt nhỏ, bánh quy

Các câu ví dụ:

1. Palm oil is the world's most widely used edible oil, found in everything from margarine to cookies, and soap to soups.


Xem tất cả câu ví dụ về cookie /'kuki/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…