ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cook-house

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cook-house


cook-house /'kukhaus/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bếp, nhà bếp (ngoài trời)
  (hàng hải) bếp, phòng bếp (trên tàu)

Tin tức liên quan

 US VP Harris to visit Vietnam, Singapore: White House
news 31/07/2021

US VP Harris to visit Vietnam, Singapore: White House

news | 229565504

U.S. Vice President Kamala Harris will visit Vietnam and Singapore next month to discuss regional security issues and the global Covid-19 pandemic response, the White House announced Friday.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…