ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convive là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convive

Phát âm

Xem phát âm convive »

Ý nghĩa

* danh từ
  tân khách
  bạn rượu

Xem thêm convive »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…