ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convexo plane là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

plane /plein/

Phát âm

Xem phát âm plane »

Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) cây tiêu huyền ((cũng) plane tree, platan)
  cái bào

ngoại động từ


  bào (gỗ, kim loại...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằng
to plane the way → san bằng con đường
'expamle'>to plane away
to plane down
  bào nhẵn

danh từ


  mặt, mặt bằng, mặt phẳng
=inclinedn plane → mặt nghiêng
  cánh máy bay; máy bay
  mặt tinh thể
  (ngành mỏ) đường chính
  (nghĩa bóng) mức, trình độ
plane of thought → trình độ tư tưởng
plane of knowledge → trình độ hiểu biết
on the same as animals → ở cùng một mức như thú vật, không khác gì thú vật

nội động từ


  đi du lịch bằng máy bay
  (+ down) lướt xuống (máy bay)

tính từ


  bằng, bằng phẳng
  (toán học) phẳng
plane figure → hình phẳng

@plane
  mặt phẳng // phẳng
  p. at infinity mặt phẳng ở vô tận
  p. of bending mặt phẳng uốn
  p. of homology mặt phẳng thấu xạ
  p. of load mặt phẳng tải trọng
  p. of perpectivity mặt phẳng phối cảnh
  p. of polarization mặt phẳng phân cực
  p. of reference mặt phẳng quy chiếu
  p. of regression (thống kê) mặt phẳng hồi quy
  p. of support mặt phẳng tựa
  p. of symmetry mặt phẳng đối xứng
  asymptotic p. mặt phẳng tiệm cận
  basic p. mặt phẳng cơ sở
  bitangent p. mặt phẳng song tiếp
  central p. mặt phẳng qua tâm
  collinear p.s những mặt phẳng cộng tuyến
  complex p. mặt phẳng phức
  conjugate diametric(al) p.s các mặt phẳng ảo liên hợp
  coordinate p. mặt phẳng toạ độ
  cut p. mặt phẳng cắt; (cơ học) mặt cắt
  diametral p. mặt phẳng kính
  elliptic p. mặt phẳng eliptic
  equatorial p. mặt phẳng xích đạo
  equiamplitude p. mặt phẳng đẳng biên độ
  equiphase p. mặt phẳng đẳng pha
  extended p. mặt phẳng suy rộng (của biên phức)
  focal p. mặt phẳng tiêu
  hodograph p. mặt phẳng tốc đồ
  horizontal p. mặt phẳng nằm ngang
  hyperbolic p. mặt phẳng hipebolic
  ideal p. mặt phẳng lý tưởng
  imaginary p. mặt phẳng lý tưởng
  inclined p. mặt phẳng nghiêng
  invariable p. mặt phẳng không đổi
  isocline p. mặt phẳng nghiêng đều
  isotropic p. mặt phẳng đẳng hướng
  meridian p. mặt phẳng kinh tuyến
  minimal p. mặt phẳng cực tiểu
  neutral p. (cơ học) mặt phẳng trung hoà
  nodal p. mặt phẳng mút
  null p. (hình học) mặt phẳng không
  osculating p. mặt phẳng mật tiếp
  parabolic p. mặt phẳng parabolic
  parallel p.s các mặt phẳng song song
  perpendicular p.s các mặt phẳng thẳng góc
  picture p. (hình học) mặt ảnh
  polar p. (hình học) mặt phẳng cực
  principal p. mặt phẳng chính; (cơ học) mặt phẳng đối xứng
  principal coordinate p. mặt phẳng toạ độ chính
  profile p. mặt phẳng bên
  projection p. (hình học) mặt phẳng chiếu
  projective p. (hình học) mặt phẳng xạ ảnh
  pseudo parallel p.s mặt phẳng giả song song
  punetured p. mặt phẳng bị chấm thủng
  real p. mặt phẳng thực
  rectifying p. (hình học) mặt phẳng trực đạc
  regression p. mặt phẳng hồi quy
  semi perpendicular p.s các mặt phẳng nửa trực giao
  singular p. mặt phẳng kỳ dị
  stationary p. mặt phẳng dừng
  stationary osculating p. mặt phẳng mật tiếp dừng
  supporting p. (hình học) mặt phẳng tựa
  symmetry p. mặt phẳng đối xứng
  tangent p. mặt phẳng tiếp xúc, tiếp diện
  tritangent p. tiếp diện bội ba
  unit p. mặt phẳng đơn vị
  vanishing p. mặt phẳng biến mất
  vertical p. mặt phẳng thẳng đứng

Xem thêm plane »

Tin được xem nhiều nhất

  Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21
world 03/10/2022

Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21

world | 417545528

Hurricane Ian, one of the worst storms ever to hit the United States, roared into South Carolina on Friday, delivering a powerful second punch after walloping Florida.

  Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter
world 03/10/2022

Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter

world | 417555528

The Indian capital of New Delhi will enforce a 15-step action plan to curb pollution ahead of the arrival of winter, when a haze of toxic smog envelops the world's most polluted city.

  Maintenance worker dies in Formosa power plant
news 03/10/2022

Maintenance worker dies in Formosa power plant's pipe explosion

news | 417485528

One worker died and two others were injured in an explosion while doing pipe maintenance work at a thermal power plant run by Taiwan-invested Formosa in central Vietnam.

  46% Q3 surge in average worker
news 03/10/2022

46% Q3 surge in average worker's income: minister

news | 417495528

The average worker’s income in the third quarter rose 46% year-on-year to VND7.6 million ($318), Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung said at a government meeting Saturday.

  HCMC to face severe nurse shortage
news 03/10/2022

HCMC to face severe nurse shortage

news | 417505528

A shortage of nurses looms at HCMC's public hospitals as fewer students are joining nursing courses at universities, health officials have warned.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…