ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ converts là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convert /kən'və:t/

Phát âm

Xem phát âm converts »

Ý nghĩa

danh từ


  người cải đạo, người thay đổi tín ngưỡng; người theo đạo (nguyện không theo đạo nào)
  người thay đổi chính kiến

ngoại động từ


  làm đổi tôn giáo, làm đổi đảng phái
to convert someone to Christianity → làm cho ai (đổi tôn giáo) theo đạo Cơ đốc
  đổi, biến đổi
to convert iton into steel → biến sắt ra thép
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biển thủ, thụt (két), tham ô
to convert funds to one's own use → biển thủ tiền quỹ, thụt két
to convert timber
  xẻ gỗ (còn vỏ)

@convert
  (Tech) đổi, chuyển hoán/đổi (đ)

@convert
  làm nghịch đảo, biến đổi

Xem thêm converts »

Tin được xem nhiều nhất

Nurses unable to nurse enthusiasm for stressful, underpaid job
news 03/10/2022

Nurses unable to nurse enthusiasm for stressful, underpaid job

news | 417575530

Vietnamese hospitals are struggling to recruit nurses after many have quit saying they are overworked and poorly paid, placing greater burdens on those who stay on the job.

Suspected gas leakage kills three workers at Formosa steel plant
news 03/10/2022

Suspected gas leakage kills three workers at Formosa steel plant

news | 417565530

Three workers in Ha Tinh died following an accident at Taiwanese steel plant Formosa, which was responsible for one of Vietnam's most infamous environmental crises back in 2016.

  Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21
world 03/10/2022

Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21

world | 417545530

Hurricane Ian, one of the worst storms ever to hit the United States, roared into South Carolina on Friday, delivering a powerful second punch after walloping Florida.

  Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter
world 03/10/2022

Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter

world | 417555530

The Indian capital of New Delhi will enforce a 15-step action plan to curb pollution ahead of the arrival of winter, when a haze of toxic smog envelops the world's most polluted city.

  Maintenance worker dies in Formosa power plant
news 03/10/2022

Maintenance worker dies in Formosa power plant's pipe explosion

news | 417485530

One worker died and two others were injured in an explosion while doing pipe maintenance work at a thermal power plant run by Taiwan-invested Formosa in central Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…