ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convertible là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 6 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convertible /kən'və:təbl/

Phát âm

Xem phát âm convertible »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể đổi, có thể cải, có thể hoán cải được
  có thể đổi thành vàng, có thể đổi thành đô la (tiền)
  (ngôn ngữ học) đồng nghĩa, có thể dùng thay nhau được (từ)
convertible terms → từ đồng nghĩa
  có thể bỏ mui (ô tô)
convertible husbandry
  luân canh

danh từ


  ô tô bỏ mui được

Xem thêm convertible »
Kết quả #2

Convertible bond

Phát âm

Xem phát âm Convertible bond »

Ý nghĩa

  (Econ) Trái khoán chuyển đổi được.
+ Xem CONVERTIBLE SECURITY.

Xem thêm Convertible bond »
Kết quả #3

Convertible loan stock

Phát âm

Xem phát âm Convertible loan stock »

Ý nghĩa

  (Econ) Khoản vay chuyển đổi được.
+ Xem FINANCIAL CAPITAL.

Xem thêm Convertible loan stock »
Kết quả #4

Convertible security

Phát âm

Xem phát âm Convertible security »

Ý nghĩa

  (Econ) Chứng khoán chuyển đổi được.
+ Một loại chứng khoán, tức là một khiếu nợ đối với người phát hành, có thể chuyển đổi sang các loại khác trong đó có tiền mặt.

Xem thêm Convertible security »
Kết quả #5

convertibleness

Kết quả #6

convertible /kən'və:təbl/

Phát âm

Xem phát âm convertibles »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể đổi, có thể cải, có thể hoán cải được
  có thể đổi thành vàng, có thể đổi thành đô la (tiền)
  (ngôn ngữ học) đồng nghĩa, có thể dùng thay nhau được (từ)
convertible terms → từ đồng nghĩa
  có thể bỏ mui (ô tô)
convertible husbandry
  luân canh

danh từ


  ô tô bỏ mui được

Xem thêm convertibles »

Tin được xem nhiều nhất

  Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21
world 03/10/2022

Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21

world | 417545528

Hurricane Ian, one of the worst storms ever to hit the United States, roared into South Carolina on Friday, delivering a powerful second punch after walloping Florida.

  Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter
world 03/10/2022

Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter

world | 417555528

The Indian capital of New Delhi will enforce a 15-step action plan to curb pollution ahead of the arrival of winter, when a haze of toxic smog envelops the world's most polluted city.

  Maintenance worker dies in Formosa power plant
news 03/10/2022

Maintenance worker dies in Formosa power plant's pipe explosion

news | 417485528

One worker died and two others were injured in an explosion while doing pipe maintenance work at a thermal power plant run by Taiwan-invested Formosa in central Vietnam.

  46% Q3 surge in average worker
news 03/10/2022

46% Q3 surge in average worker's income: minister

news | 417495528

The average worker’s income in the third quarter rose 46% year-on-year to VND7.6 million ($318), Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung said at a government meeting Saturday.

  HCMC to face severe nurse shortage
news 03/10/2022

HCMC to face severe nurse shortage

news | 417505528

A shortage of nurses looms at HCMC's public hospitals as fewer students are joining nursing courses at universities, health officials have warned.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…