ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversion loss là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conversion loss

Phát âm

Xem phát âm conversion loss »

Ý nghĩa

  (Tech) tổn hao hoán đổi

Xem thêm conversion loss »
Kết quả #2

Conversion

Phát âm

Xem phát âm Conversion »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự chuyển đổi
+ Tập quán phát hành CHỨNG KHOÁN và CỔ PHIẾU mới để thay thế cái cũ.

Xem thêm Conversion »
Kết quả #3

conversion

Phát âm

Xem phát âm conversion »

Ý nghĩa

  (Tech) đổi, chuyển hoán/đổi, biến đổi

  sự biến đổi; sự chuyển; phép chuyển hoá
  code ự biển đổi mã
  data c. sự biển đổi các số liệu
  digital c. sự biển đổi chữ số

Xem thêm conversion »
Kết quả #4

loss /lɔs/

Phát âm

Xem phát âm loss »

Ý nghĩa

danh từ


  sự mất
  sự thua, sự thất bại
the loss of a battle → sự thua trận
  sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ
to suffer heavy losses → bị thiệt hại nặng
to seli at a loss → bán lỗ vốn
a deal loss → sự mất không
to make up a loss → bù vào chỗ thiệt
the dealth of Lenin was a great loss to the world proletarian movement → Lê nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới
  sự uổng phí, sự bỏ phí
without loss of time → không để uổng phí thì giờ
'expamle'>to be at a loss
  lúng túng, bối rối, luống cuống
=to be a loss to answers (for an answer; how to answer) → lúng túng không biết trả lời thế nào

@loss
  sự tổn thất, sự mất mát, sự hao
  l. of information mất mát, sự hao
  energy l. sự mất năng lượng
  hunting l. tổn thất dò
  minimax tổn thất minimac
  refraction l. tổn thất khúc xạ
  resistance l. tổn thất do cản; [sự, độ] hao (do hiệu ứng)
  transition l. hao chuyển tiếp
  translation l. hao tịnh tiến
  transmission l. tổn thất truyền đạt

Xem thêm loss »

Tin được xem nhiều nhất

Vietnamese international students unperturbed by Omicron
life 26/09/2022

Vietnamese international students unperturbed by Omicron

trend | 415525474

Vietnamese students abroad are carrying on unfazed though the Omicron variant is raging in many of their countries.

Vietnamese students adjust to pandemic times in the US
life 26/09/2022

Vietnamese students adjust to pandemic times in the US

trend | 415505474

Xuan Quynh was thrown into the proverbial deep end on arrival in the U.S. last August, coming into frequent contact with seriously ill patients including those with Covid-19.

Skyrocketing airfare disappoints Vietnamese students returning to China
life 26/09/2022

Skyrocketing airfare disappoints Vietnamese students returning to China

trend | 415515474

Pham Tran Truc Linh was overjoyed when China finally reopened its doors to foreign students, but was shocked to see ticket and quarantine fees of VND100 million ($4,268).

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…