ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversationally là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conversationally

Phát âm

Xem phát âm conversationally »

Ý nghĩa

  xem conversation

Xem thêm conversationally »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…