ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversant là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conversant /kən'və:sənt/

Phát âm

Xem phát âm conversant »

Ý nghĩa

tính từ


  thân mật, thân thiết
conversant with someone → thân mật với ai, thân thiết với ai
  biết, quen, giỏi, thạo (việc gì)
not yet conversant with the new rules → chưa biết những điều lệ mới
conversant with something → thạo việc gì
  (+ about, in, with) có liên quan tơi, dính dáng tới

Xem thêm conversant »
Kết quả #2

conversantly

Phát âm

Xem phát âm conversantly »

Ý nghĩa

  xem conversant

Xem thêm conversantly »

Tin được xem nhiều nhất

New law requires foreign films to submit abridged script
life 02/10/2022

New law requires foreign films to submit abridged script

culture | 417365520

A new law requires foreign organizations and individuals producing films in Vietnam to provide abridged versions of the full script and detailed scripts for scenes shot in Vietnam.

South Korean comedy sets new box office record in Vietnam
life 02/10/2022

South Korean comedy sets new box office record in Vietnam

culture | 417355520

Military comedy movie "6/45" earned VND27 billion (US$1.1 million) on the first three days after release, the biggest opening by a South Korean film in Vietnam.

  United Airlines to halt service at New York
world 02/10/2022

United Airlines to halt service at New York's JFK airport in October

world | 417315521

United Airlines said on Friday it will suspend service in late October to New York's John F. Kennedy Airport (JFK).

  South Korea, US, Japan stage anti-submarine drills amid North Korea tension
world 02/10/2022

South Korea, US, Japan stage anti-submarine drills amid North Korea tension

world | 417325521

The navies of South Korea, the United States and Japan staged trilateral anti-submarine exercises for the first time in five years on Friday, amid tension over North Korea's series of missile tests.

  Putin to annex seized Ukrainian land, UN warns of
world 02/10/2022

Putin to annex seized Ukrainian land, UN warns of 'dangerous escalation'

world | 417335521

President Vladimir Putin will begin annexing four Ukrainian regions to Russia on Friday, a move the United Nations warned would mark a "dangerous escalation" and jeopardise prospects for peace.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…