ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventional sign là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conventional sign

Phát âm

Xem phát âm conventional sign »

Ý nghĩa

  (Tech) dấu quy ước

Xem thêm conventional sign »
Kết quả #2

conventional /kən'venʃənl/

Phát âm

Xem phát âm conventional »

Ý nghĩa

tính từ


  quy ước
  theo tập quán, theo tục lệ
  thường
the conventional type of the car → kiểu ô tô thường
conventional bombs (weapons) → bom (vũ khí) thường (không phải nguyên tử)
conventional warfare → chiến tranh với vũ khí thường (không phải nguyên tử)
  (nghệ thuật) theo lối cổ truyền
conventional art → nghệ thuật theo lối cổ truyền

@conventional
  (Tech) quy ước; thông thường

@conventional
  có quy ước

Xem thêm conventional »
Kết quả #3

sign /sain/

Phát âm

Xem phát âm sign »

Ý nghĩa

danh từ


  dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu
sign of the cross → dấu thánh giá
chemical sign → ký hiệu hoá học
to talk by signs → nói bằng hiệu
the signs and the countersigns → hiệu hỏi và hiệu đáp, mật hiệu (của một tổ chức)
  dấu hiệu biểu hiện, biểu hiện, tượng trưng, điểm
signs of the times → dấu hiệu biểu hiện xu hướng của tình hình
violence is a signof weakness → bạo lực là biểu hiến sự yếu
to give a book in sign of friendship → tặng một quyển sách để thể hiện tình hữu nghị
  (y học) triệu chứng
  dấu vết (thú săn...)
  biển hàng
  ước hiệu
deaf and dumb signs → ước hiệu của người câm điếc
'expamle'>to do sings and wonders
  gọi gió làm mưa, hô phong hoán vũ
to make no sign
  đường như là chết
  không phản ứng gì

động từ


  đánh dấu; (tôn giáo) làm dấu
  ký tên, viết ký hiệu, viết dấu hiệu
=to sign a contract → ký một hợp đồng
he signs au usual with a red star → anh ấy vẫn thường vẽ một ngôi sao đỏ làm ký hiệu
  ra hiệu, làm hiệu
to sign assent → ra hiệu đồng ý
to sign to someone to do something → ra hiệu cho ai làm việc gì
to sign away
  nhường (tài sản cho ai) bằng chứng thư
to sign on
  ký giao kỳ làm gì (cho ai); đưa giao kèo cho (ai) ký nhận làm gì cho mình
to sign off
  ngừng (phát thanh)
  (thông tục) ngừng nói, thoi nói chuyện
to sign up (Mỹ)
  (như) to sign on
  đăng tên nhập ngũ

@sign
  dấu, dấu hiệu
  s.s of aggregation các dấu kết hợp
  s. of equality dẩu đẳng thức
  s.s of the zodiac (thiên văn) dấu hiệu hoàng đới
  algebraic s. dấu đại số
  cardinal s.s các dấu hiệu chính của hoàng đới
  negative s. dấu âm
  positive s. dấu dương
  product s. dấu nhân
  radical s. dấu căn
  summation s. dấu tổng

Xem thêm sign »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475475

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465475

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455475

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…