ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convectively là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convectively

Phát âm

Xem phát âm convectively »

Ý nghĩa

  xem convection

Xem thêm convectively »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…