ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convection current là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convection current

Phát âm

Xem phát âm convection current »

Ý nghĩa

  (Tech) dòng đối lưu

Xem thêm convection current »
Kết quả #2

convection /kən'vekʃn/

Phát âm

Xem phát âm convection »

Ý nghĩa

danh từ


  (vật lý) sự đối lưu
thermal convection → sự đối lưu nhiệt

@convection
  (Tech) đối lưu

@convection
  sự đối lưu
  c. of energy sự đối lưu năng lượng
  c. of heat sự đối lưu nhiệt
  forced c. sự đối lưu cưỡng bức
  free c. sự đối lưu tự do

Xem thêm convection »
Kết quả #3

current /'kʌrənt/

Phát âm

Xem phát âm current »

Ý nghĩa

danh từ


  dòng (nước); luồng (gió, không khí); (điện học) dòng điện
direct current → dòng điện một chiều
alternative current → dòng điện xoay chiều
  dòng, luồng, chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...)
the current of time → dòng thời gian
the current of thought → luồng tư tưởng
'expamle'>against the current
  ngược dòng
to breast the current
  đi ngược dòng
to go with the current
  đi theo dòng, đi xuôi dòng

tính từ


  hiện hành, đang lưu hành
=current money → tiền đang lưu hành
  phổ biến, thịnh hành, thông dụng
current opinions → ý kiến (quan điểm) phổ biến
  hiện thời, hiện nay, này
the current month → tháng này
the current issue → số (báo) kỳ này
to go (pass, run) current
  được thừa nhận, được dư luận chung công nhận là đúng (là thật)

@current
  (Tech) dòng; dòng (điện), điện lưu (A); cường độ; đang dùng/làm, hiện taị [tt]

@current
  dòng

Xem thêm current »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495473

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485473

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475473

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465473

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455473

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…