ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ control index là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

control index

Phát âm

Xem phát âm control index »

Ý nghĩa

  (Tech) chỉ mục điều khiển

Xem thêm control index »
Kết quả #2

control /kən'troul/

Phát âm

Xem phát âm control »

Ý nghĩa

danh từ


  quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
to have control over the whole district → có quyền hành khắp vùng
  sự điều khiển, sự lái, sự cầm lái
to lose control over one's car → không còn điều khiển nổi cái xe nữa
  sự kiềm chế, sự nén lại
to keep someone under control → kiềm chế ai, không thả lỏng ai
to keep one's temper under control → nén giận, bình tĩnh
  sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để xác định đúng sai)
control experiment → thí nghiệm kiểm tra
  trạm kiểm tra (máy móc, ôtô, máy bay trên đường đi)
  đoạn đường đặc biệt (ô tô phải tuân theo sự hướng dẫn như giảm tốc độ...)
  (số nhiều) bộ điều chỉnh (hướng tốc độ của máy bay...)
  hồn (do bà đồng gọi lên)
'expamle'>beyond (out of) control
  không điều khiển được, không chỉ huy được, không làm chủ được
=the situation is out of control → tình hình không ai làm chủ, tình hình hỗn loạn
'expamle'>to be under the control of somebody
  bị ai điều khiển chỉ huy, bị ai xỏ mũi
to get (have, keep) under control
  kiềm chế được, kìm lại được, làm chủ được
to go out of control
  không điều khiển được nữa, không theo sự điều khiển (máy bay)
to have complete control of something
  nắm chắc được cái gì, làm chủ được cái gì
to take control
  nắm quyền điều khiển, nắm quyền chỉ huy
thought control
  sự hạn chế tự do tư tưởng

ngoại động từ


  điều khiển, chỉ huy, làm chủ
=to control the traffic → điều khiển sự giao thông
  kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại
to control oneself → tự kiềm chế, tự chủ
to control one's anger → nén giận
  kiểm tra, kiểm soát, thử lại
  điều chỉnh, qui định (giá hàng...)

@control
  (Tech) điều khiển, kiểm soát; điều chỉnh, định hướng; điều khiển, kiểm soát (đ); điều chỉnh (đ); kiểm tra (đ)

@control
  điều khiển, điều chỉnh, kiểm tra
  anticipatory c. điều chỉnh trước, kiểm tra ngăn ngừa
  automatic(al) c. kiểm tra tự động, điều khiển tự động
  automatic flow c. điều chỉnh lưu lượng tự động
  automatic remote c. điều khiển tự động từ xa
  closed cycle c. điều chỉnh theo chu trình đóng
  dash c. điều khiển bằng nút bấm
  derivative . điều chỉnh theo đạo hàm
  differential c. điều khiển vi phân
  direct c. điều chỉnh trực tiếp
  discontinuous c. điều khiển gián đoạn
  distance c. điều khiển từ xa
  dual c. điều khiển kép
  emergency c. điều khiển dự trữ
  feed c. điều khiển cấp liệu
  feed back c. [điều khiển, điều chỉnh] có liên hệ ngược
  fine c. điều khiển chính xác
  floating c. điều chỉnh phiếm định
  frequency c. ổn định hoá tần số
  gain c điều chỉnh độc lập
  independent c. điều chỉnh độc lập
  indirect c. điều chỉnh gián tiếp
  industrial c. điều chỉnh công nghiệp
  integral c. điều khiển tích phân
  inventory c. quản lý chi tiêu, quản lý các quỹ luân chuyển
  load c. điều chỉnh theo tải trọng
  manual c. điều khiển bằng tay
  master c. điều khiển chính
  mechaincal c. điều khiển cơ giới
  multicircuit c. sơ đồ điều khiển chu tuyến
  multiple c. điều khiển phức tạp, điều khiển bội
  multivariable c. điều khiển nhiều biến
  non interacting c. điều chỉnh ôtônôm
  numerical c. điều chỉnh số trị
  open loop c. điều chỉnh theo chu trình hở
  optimization c. điều khiển tối ưu
  peak hold optimizing c. hệ thống điều chỉnh tối ưu theo vị trí
  pneumatic c. điều khiển khí lực
  process c. kiểm tra công nghiệp điều khiển quá trình công nghiệp
  product c. kiểm tra sản phẩm
  programme c. điều khiển có chương trình
  proportional c. điều chỉnh tỷ lệ
  pulse c. điều khiển xung
  push button c. điều khiển bằng nút bấm
  quality c. (thống kê) kiểm tra phẩm chất
  rate c. điều chỉnh theo vận tốc
  ratio c. điều chỉnh các liên hệ
  reaction c. điều chỉnh liên hệ ngược
  remote c. điều khiển từ xa
  retarded c. điều chỉnh chậm
  self acting c. điều chỉnh trực tiếp
  sensitivity c. điều khiển độ nhạy
  servo c. điều khiển secvô
  sight c. kiểm tra bằng mắt
  slide c. điều khiển nhịp nhàng, điều khiển dần dần
  split cycle c. điều khiển nhanh
  satble c. điều chỉnh ổn định
  statistical c. tk kiểm tra thống kê
  step by step c. điều chỉnh từng bước
  supervisory c. điều khiển từ xa
  terminal c. điều chỉnh cuối cùng
  time c. kiểm tra thời gian
  time schedule c. [điều khiển, điều chỉnh] theo chương trình
  time variable c. điều chỉnh theo thời gian, điều chỉnh có chương trình
  two position c. điều khiển hai vị trí
  undamped c. điều chỉnh không ổn định, điều chỉnh tản mạn

Xem thêm control »
Kết quả #3

index /'indeks/

Phát âm

Xem phát âm index »

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều indexes, indeces
  ngón tay trỏ ((cũng) index finger)
  chỉ số; sự biểu thị
  kim (trên đồng hồ đo...)
  bảng mục lục (các đề mục cuối sách); bản liệt kê
a library index → bản liệt kê của thư viện
  (tôn giáo) bản liệt kê các loại sách bị giáo hội cấm
to put a book on the index → cấm lưu hành một cuốn sách
  (toán học) số mũ
  (ngành in) dấu chỉ
  nguyên tắc chỉ đạo

ngoại động từ


  bảng mục lục cho (sách); ghi vào bản mục lục ((thường) động tính từ quá khứ)
  cấm lưu hành (một cuốn sách...)
  chỉ rõ, là dấu hiệu của

@index
  chỉ số; cấp; bảng tra chữ cái
  in of a circuit chỉ số của một mạch
  i. of cograduation chỉ số tương quan hạng
  i. of cost of living chỉ số mức sống tối thiểu
  i. of dispersion (thống kê) chỉ số tán (đặc trưng tính thuần nhất của mẫu)
  i. of inertia chỉ số quán tính
  i. of physical volume of production chỉ số khối lượng sản xuất vật chất
  i. of a point relative to a curve (giải tích) cấp của một điểm đối với một đường

Xem thêm index »

Tin được xem nhiều nhất

  Indonesia probes elite officers over stadium disaster
world 05/10/2022

Indonesia probes elite officers over stadium disaster

world | 418155554

Elite Indonesian police officers were under investigation Tuesday over a stadium stampede that killed 125 people including dozens of children in one of the deadliest disasters in football history.

  Ukraine forces break through Russian defenses in south, advance in east
world 05/10/2022

Ukraine forces break through Russian defenses in south, advance in east

world | 418165554

Ukrainian forces have broken through Russia's defenses in the south of the country while expanding their rapid offensive in the east, seizing back more territory in areas annexed by Moscow and threatening supply lines for Russian troops.

  N.Korea fires missile over Japan, stopping trains and sparking warning message
world 05/10/2022

N.Korea fires missile over Japan, stopping trains and sparking warning message

world | 418175554

Nuclear-armed North Korea fired a ballistic missile over Japan for the first time in five years on Tuesday, prompting a warning for residents to take cover and a temporary suspension of train operations in northern Japan.

  Pet weddings highlight animal blessing ceremony in the Philippines
world 05/10/2022

Pet weddings highlight animal blessing ceremony in the Philippines

world | 418185554

Pomeranians Michi and Mochi were among 15 four-legged couples that tied the knot at a pet wedding ceremony in the Philippines on Sunday that was held along with a special blessing of pets to mark World Animal Day.

  Forecast of heavy rains in October raises concern about India
world 05/10/2022

Forecast of heavy rains in October raises concern about India's rice, wheat crops

world | 418195554

India is likely to receive above-average rainfall in October, an official with the state-run weather office said on Friday, posing risks for summer-sown crops such as rice and the planting of wheat.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…