ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ control index

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng control index


control index

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) chỉ mục điều khiển

Tin tức liên quan

 VN-Index skyrockets to two-month high
business 12/10/2021

VN-Index skyrockets to two-month high

business | 344845576

Vietnam’s benchmark VN-Index surged 1.56 percent to 1,394.09 points Monday, highest in over two months, led by banking tickers.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…