ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrabandism là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contrabandism

Phát âm

Xem phát âm contrabandism »

Ý nghĩa

* danh từ
  thương nghiệp bất chính

Xem thêm contrabandism »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…