ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contour map là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contour map

Phát âm

Xem phát âm contour map »

Ý nghĩa

  bản đò có vẽ đường đồng mức

Xem thêm contour map »
Kết quả #2

contour /'kɔntuə/

Phát âm

Xem phát âm contour »

Ý nghĩa

danh từ


  đường viền, đường quanh
  đường nét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thể, diễn biến của sự việc, tình huống, tình trạng
he is jubilant over the contour of things → nó rất hân hoan trước diễn biến của sự việc

động từ


  đánh dấu bằng đường mức
  đi vòng quanh (đồi, núi) (con đường); làm (đường) vòng quanh đồi núi

@contour
  (Tech) ngoại hình, đường viền; đường đồng mức, đường đẳng trị

@contour
  chu tuyến // vẽ chu tuyến, vữ trong ba mặt nằm ngang

Xem thêm contour »
Kết quả #3

map /mæp/

Phát âm

Xem phát âm map »

Ý nghĩa

danh từ


  bản đồ
  (toán học) bản đồ; ảnh tượng
  (từ lóng) mặt
'expamle'>off the map
  (thông tục) không quan trọng
  (thông tục) lỗi thời
  (từ lóng) biến mất
in the map
  (thông tục) quan trọng có tiếng
  nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)

ngoại động từ


  vẽ lên bản đồ
  sắp xếp, sắp đặt, vạch ra
=to map out one's time → sắp xếp thời gian
to map out a strategy → vạch ra một chiến lược

@map
  xạ ảnh; bản đồ; bản phương án
  m. into ánh xạ vào
  m. onto ánh xạ lên
  a m. of the set A into B ánh xạ của tập hợp A vào B
  canonical m. ánh xạ chính tắc
  classifying m. ánh xạ phana loại
  conformal m. ánh xạ bảo giác
  constant m. ánh xạ không đổi
  contiguous m. ánh xạ tiếp lên
  continuous m. ánh xạ liên tục
  contous m. phươgn án các đường nằm ngang
  equivariant m. ánh xạ đẳng biến
  evaluation m. ánh xạ định giá
  excission m. ánh xạ cắt
  fibre m. ánh xạ phân thớ, ánh xạ các không gian phân thớ
  geographic(al) m. bản đồ địa lý
  identification m. ánh xạ đồng nhất hoá
  inclusion m. phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
  inessentical m. ánh xạ không cốt yếu
  interior m. ánh xạ trong
  involutory m. ánh xạ đối hợp
  light m. ánh xạ chuẩn gián đoạn (khắp nơi có các điểm gián đoạn)
  lowering m. anh xạ hạ thấp
  regular m. ánh xạ chính quy
  shrinking m. ánh xạ co rút
  simplicial m. ánh xạ đơn hình
  tensor m. ánh xạ tenxơ

Xem thêm map »

Tin được xem nhiều nhất

  Nobel prize goes to pioneers of molecule-building
world 06/10/2022

Nobel prize goes to pioneers of molecule-building 'click chemistry'

world | 418415554

Scientists Carolyn Bertozzi, Morten Meldal and Barry Sharpless won the 2022 Nobel Prize in Chemistry for discovering reactions that let molecular building blocks snap together to create new desired compounds.

  US job openings drop sharply, labor market starting to loosen
world 06/10/2022

US job openings drop sharply, labor market starting to loosen

world | 418425554

U.S. job openings fell by the most in nearly 2-1/2 years in August, suggesting that the labor market was starting to cool as the economy grapples with higher interest rates.

  South Korea, US fire missiles into the sea to protest
world 06/10/2022

South Korea, US fire missiles into the sea to protest 'reckless' North Korea test

world | 418435554

South Korea and U.S. military conducted missile drills in response to North Korea's launch of a ballistic missile over Japan, as Washington condemned Pyongyang's longest-range test as "dangerous and reckless."

  Musk reverses course, again: he
world 06/10/2022

Musk reverses course, again: he's ready to buy Twitter, build 'X' app

world | 418445554

Billionaire Elon Musk is proposing to proceed with his original $44 billion bid to take Twitter Inc private, security filings showed on Tuesday.

  Australia to set aside at least 30% of its land mass to protect endangered species
world 06/10/2022

Australia to set aside at least 30% of its land mass to protect endangered species

world | 418455555

Australia will set aside at least 30% of its land mass for conservation in a bid to protect plants and animals in the island continent famed for species found nowhere else in the world, Environment Minister Tanya Plibersek said on Tuesday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…