ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contour analysis là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contour analysis

Phát âm

Xem phát âm contour analysis »

Ý nghĩa

  (Tech) phân tích ngoại hình

Xem thêm contour analysis »
Kết quả #2

contour /'kɔntuə/

Phát âm

Xem phát âm contour »

Ý nghĩa

danh từ


  đường viền, đường quanh
  đường nét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thể, diễn biến của sự việc, tình huống, tình trạng
he is jubilant over the contour of things → nó rất hân hoan trước diễn biến của sự việc

động từ


  đánh dấu bằng đường mức
  đi vòng quanh (đồi, núi) (con đường); làm (đường) vòng quanh đồi núi

@contour
  (Tech) ngoại hình, đường viền; đường đồng mức, đường đẳng trị

@contour
  chu tuyến // vẽ chu tuyến, vữ trong ba mặt nằm ngang

Xem thêm contour »
Kết quả #3

analysis /ə'næləsis/

Phát âm

Xem phát âm analysis »

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều analyses
  sự phân tích
  (vật lý), (hoá học) phép phân tích
qualitative analysis → phép phân tích định tính
qualitative analysis → phép phân tích định lượng
  (toán học) giải tích
in the last analysis → phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng
under analysis → được đem phân tích

@analysis
  (Tech) phân tích; giải tích (d)

@analysis
  giải tích; sự phân tích
  a. of causes phân tích nguyên nhân
  a. of convariance phân tích hiệp phương sai
  a. of regression phân tích hồi quy
  a. of variance phân tích phương sai
  activity a. of production and allocation (toán kinh tế) phân tích hoạt động trong
  sản xuất và phân phối
  algebraic a. giải tích đại số
  bunch map a. (thống kê) phân tích biểu đồ chùm
  combinatory a. giải tích tổ hợp
  component a. (thống kê) phân tích nhân tố
  confluence a. phân tích hợp lưu
  correlation a. phân tích tương quan
  demand a. (toán kinh tế) phân tích nhu cầu
  dimensional a. phân tích thứ nguyên
  discriminatory a. (thống kê) phương pháp phân loại; phân tích phân biệt
  economic a. (toán kinh tế) phân tích kinh tế
  factor a. phân tích nhân tố
  functional a. giải tích hàm
  harmonic a. phân tích điều hoà, giải tích điều hoà
  indeterminate a. giải tích vô định
  infinitesimal a.giải tích vô cùng bé
  linear a. giải tích tuyến tính
  mathematical a. giải tích toán học
  multivariate a. (thống kê) phân tích nhiều chiều
  nodal a. giải tích các nút
  numerical a. giải tích số, phương pháp tính
  operation a. vân trù học
  periodogram a. (thống kê) phép phân tích biểu đồ chu kỳ
  probit a. phân tích đơn vị xác suất
  rational a. phân tích hợp lý
  sequential a. tk phân tích thời kỳ kế tiếp, phân tích quá trình dãy kế tiếp
  statistic(al) a. phân tích thống kê
  strain a. phân tích biến dạng
  stress a. phân tích ứng suất
  successive a. phân tích liên tiếp
  tensorr a. (hình học) giải tích tenxơ
  unitary a. (thống kê) phân tích phương sai
  variance a. giải tích vectơ

Xem thêm analysis »

Tin được xem nhiều nhất

Nurses unable to nurse enthusiasm for stressful, underpaid job
news 03/10/2022

Nurses unable to nurse enthusiasm for stressful, underpaid job

news | 417575530

Vietnamese hospitals are struggling to recruit nurses after many have quit saying they are overworked and poorly paid, placing greater burdens on those who stay on the job.

Suspected gas leakage kills three workers at Formosa steel plant
news 03/10/2022

Suspected gas leakage kills three workers at Formosa steel plant

news | 417565530

Three workers in Ha Tinh died following an accident at Taiwanese steel plant Formosa, which was responsible for one of Vietnam's most infamous environmental crises back in 2016.

  Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21
world 03/10/2022

Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21

world | 417545530

Hurricane Ian, one of the worst storms ever to hit the United States, roared into South Carolina on Friday, delivering a powerful second punch after walloping Florida.

  Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter
world 03/10/2022

Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter

world | 417555530

The Indian capital of New Delhi will enforce a 15-step action plan to curb pollution ahead of the arrival of winter, when a haze of toxic smog envelops the world's most polluted city.

  Maintenance worker dies in Formosa power plant
news 03/10/2022

Maintenance worker dies in Formosa power plant's pipe explosion

news | 417485530

One worker died and two others were injured in an explosion while doing pipe maintenance work at a thermal power plant run by Taiwan-invested Formosa in central Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…