ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continuo là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 11 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

continuo

Phát âm

Xem phát âm continuo »

Ý nghĩa

* danh từ
  (âm nhạc) bè hát chạy liền

Xem thêm continuo »
Kết quả #2

continuos

Phát âm

Xem phát âm continuos »

Ý nghĩa

  liên tục, kéo dài
  c. on the left (right) liên tục bên trái, phải
  absolutaly c. liên tục tuyệt đối
  equally c. liên tục đồng bậc
  piecewise c. liên tục từng mảnh
  sectionally c. liên tục từng mảnh
  totally c. liên tục tuyệt đối

Xem thêm continuos »
Kết quả #3

continuous /kən'tinjuəs/

Phát âm

Xem phát âm continuous »

Ý nghĩa

tính từ


  liên tục, liên tiếp, không dứt, không ngừng
continuous rain → mưa liên tục
continuous function → (toán học) hàm liên tục
  (ngôn ngữ học) tiến hành
continuous from → hình thái tiến hành (động từ)
  (rađiô) duy trì
continuous waves → sóng duy trì

@continuous
  (Tech) liên tục

Xem thêm continuous »
Kết quả #4

Continuous distribution

Phát âm

Xem phát âm Continuous distribution »

Ý nghĩa

  (Econ) Phân phối liên tục

  (Econ) Phân phối liên tục.

Xem thêm Continuous distribution »
Kết quả #5

continuous monitoring

Phát âm

Xem phát âm continuous monitoring »

Ý nghĩa

  (Tech) kiểm tra liên tục

Xem thêm continuous monitoring »
Kết quả #6

continuous operation

Phát âm

Xem phát âm continuous operation »

Ý nghĩa

  (Tech) vận hành liên tục

Xem thêm continuous operation »
Kết quả #7

continuous processing

Phát âm

Xem phát âm continuous processing »

Ý nghĩa

  (Tech) xử lý liên tục

Xem thêm continuous processing »
Kết quả #8

continuous spectrum

Phát âm

Xem phát âm continuous spectrum »

Ý nghĩa

  (Tech) phổ liên tục

Xem thêm continuous spectrum »
Kết quả #9

Continuous variable

Phát âm

Xem phát âm Continuous variable »

Ý nghĩa

  (Econ) Biến số liên tục
+ Một biến số có thể lấy bất cứ giá trị nào (nghĩa là nó có thể thay đổi mà không gián đoạn) giữa những giới hạn xác định (có thể là vô hạn) (Xem DISCRETE VARIABLE).

Xem thêm Continuous variable »
Kết quả #10

continuously /kən'tinjuəsli/

Phát âm

Xem phát âm continuously »

Ý nghĩa

* phó từ
  liên tục, liên tiếp

@continuously
  (Tech) được liên tục

@continuously
  một cách liên tục
  deformation free c. continum không biến dạng
  indecomposablr c. continum không phân tích được
  irreducible c. continum không khả quy
  linear c. continum tuyến tính
  locally connected c. continum liên thông địa phương
  rigid c. continum cứng
  snake like c. continum hình cây
  tree like c. continum ba cực
  webless c. continum không thành mạng

Xem thêm continuously »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495472

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485472

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475472

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465472

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455472

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…